Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH212 Turizmde İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 2 4 4

Dersin Amacı

İnsan kaynakları yönetimi felsefesini kavrayabilmek, insan kaynakları planlaması, iş analizi, işgören bulma ve seçme işlerini gerçekleştirebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yasin KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pelit, E. (2015). Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Grafiker Yayıncılık Tuna, M. (2016). İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayıncılık. Machiavelli – Hükümdar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Platon - Devlet, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Thomas More- Ütopya, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Gaulejac, V.d., İşletme Hastalığına Tutulmuş Toplum, Ayrıntı Yayınları Sennet, R., Karakter Aşınması, Ayrıntı Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İKY ve personel yönetimi, iş analizi, insan kaynakları planlaması, işgören bulma ve seçme, işe yerleştirme ve alıştırma, performans değerlendirme, kariyer yönetimi, iş değerlemesi ve ücretlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
24 Seminer 1 20 1
34 Okuma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 1 6 6
24 Seminer 1 20 20
34 Okuma 1 45 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersle ilgili bilgilendirme http://ebs.omu.edu.tr/300909/129921/4745
Kitap İnceleme Kriterleri - Turizmde İnsan Kaynakları Yönetimi.pdf
2 Yönetim felsefesi ve insan Kaynakları yönetimi 2. Hafta-İKY'ye Giriş, İKY'nin ilkeleri.pdf
3 İnsan kaynakları felsefesi ve personel yönetimi 2. Hafta-İKY'ye Giriş, İKY'nin ilkeleri.pdf
4 İş Analizi İş Analizi.pdf
5 İş Analizi İş Analizi.pdf
6 İnsan Kaynakları Planlaması İnsan Kaynakları Planlaması.pdf
7 İnsan Kaynakları Planlaması İnsan Kaynakları Planlaması.pdf
8 İşgören bulma ve seçme İşgören bulma ve Seçme.pdf
9 İşgören bulma ve seçme İşgören bulma ve Seçme.pdf
10 İşe yerleştirme ve alıştırma İş görüşmesi ve Oryantasyon.pdf
11 Performans değerlendirme, Kariyer Yönetimi Performans Değerlendirme.pdf
Kariyer yönetimi İKY.pdf
12 İş değerlemesi ve ücretlendirme İş değerleme ve ücretlendirme not.pdf
13 Özgeçmiş Hazırlama Özgeçmiş önerisi.pdf
14 Kitap inceleme Kitap İnceleme Kriterleri - Turizmde İnsan Kaynakları Yönetimi.pdf
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505637 İnsan kaynakları planlaması ile işgören bulma ve seçme işlemlerini yapabilir.
2 1505638 iş analizi, iş değerlermesi ve ücretlendirme işlemlerini yerine getirebilir.
3 1505639 Performans değerlendirme süreçlerini ve yöntemlerini bilir.
4 1505640 Bireysel ve örgütsel kariyer yönetimini gerçekleştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 3 1 3 4 3 1 1 1 1
2 1 1 3 1 3 4 2 1 1 1 1
3 1 1 3 1 3 4 3 1 1 1 1
4 1 1 3 1 3 4 3 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek