Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH301 Turizm Mevzuatı 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Turizmin gelişmesinde ve yeni yatırımlarla ilgili çıkarılan teşvik ve yönetmelikler çerçevesinde yapılacak doğru yatırımların incelenmesine yapabilmeleri amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Melike ÇAKIR KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Andaç, Faruk (2013) Turizm Hukuku, Detay Yayıncılık Yıldırım Hüseyin (Ed.) (2011)Turizm Hukuku ve Mevzuatı, Detay Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel turizm içerisinde turizm mevzuatının yeri ve önemi, turizm hukuku ile ilgili, turizm teşvik yasası, turizm mevzuatında getirilen yeni teşvikler, yönetmelik, tebliğ ve kararname konularından oluşmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm Hukukuna Giriş, Kavramlar hukukun temel kavramları.pptx
2 Seyahat Hürriyeti https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf
3 Turizmi Teşvik Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2634.pdf
4 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik-1 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20058948.pdf
5 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik-2 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20058948.pdf
6 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik-3 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20058948.pdf
7 Turizm Alan ve Merkezlerinde Yer Alan Termal Sularının Kullanımı Hakkında Yönetmelik http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=161:kaplicalar-yetmel&catid=2:ymelik&Itemid=33
8 Ara Sınav
9 Yat Turizmi Yönetmeliği https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.836708.pdf
10 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu, Seyahat Acenteleri Yönetmeliği https://www.tursab.org.tr/apps/OldFiles//dosya/7221/1618sk05072012tarihlideiiklikilenmihali_7221_3807623.pdf
11 Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği https://teftis.ktb.gov.tr/TR-14521/profesyonel-turist-rehberligi-yonetmeligi-rg-tarihi-251-.html
12 4848 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4848.pdf
13 Dünya Turizm Örgütü Tüzüğü https://www.tursab.org.tr/apps/OldFiles//dosya/14737/dunya-turizm-orgutu-dto-tuzugu_14737_469567.pdf
14 Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238091 Turizm hukuku kavramını ve özelliklerini kendi cümleleriyle ifade eder.
2 1238092 Turizmi düzenleyen üç temel yasayı açıklar.
3 1238093 Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlerini sıralar.
4 1238094 Turizm ile ilgili yasaları tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 4 3 4 4 3 5 5 4
2 3 2 4 4 4 4 3 4 5 5 3
3 4 2 4 3 3 3 3 4 5 5 4
4 3 2 4 3 4 3 4 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek