Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH303 Sanat Tarihi 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Kronolojik bir biçimde, yerleşik hayata geçiş sürecinden başlayarak, insanlığın ilk kültür ürünlerini incelemek ve ayrıca Sanat tarihinin doğuşu ve gelişim çizgisi hakkında öğrencilere ilk görüşleri kazandırmak ve sanat tarihi terminolojisinin öğretilmesi ile Türk sanatının temelini oluşturan Orta Asya Türk sanatı ve İslam sanatı hakkındaki temel bilgilerin öğrencilere kazandırılması dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Zuhal YAŞAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Turani, A. (2017) Dünya Sanat Tarihi. Remzi Kitabevi, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat Tarihi alanında kullanılan temel kavramlar, Orta Asya Türk sanatı, İslam sanatının doğuşu ve gelişimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat tarihinin tarihçesi. Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (3) [Otomatik kaydedilme].pptx
2 Sanat Tarihi alanında kullanılan temel kavramların öğretilmesi. Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (3) [Otomatik kaydedilme].pptx
3 Tarih Öncesi Çağlarda Sanat Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (3) [Otomatik kaydedilme].pptx
4 Anadolu Uygarlıklarında Sanat d19.pdf
5 Mezopotamya Snataı Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (3) [Otomatik kaydedilme].pptx
6 Mısır Sanatı misir_sanati.ppt
7 Yunan Sanatı antik yunan sanatı.pdf
8 Ara Sınav
9 Roma Sanatı roma-mimarlic49fi2017.ppt
10 Bizans Sanatı Mimarlık Bilgisi 3.3. Bizans dönemi Mimarlığı.pdf
11 İslamiyet Öncesi Türk Sanatı Islamiyetten_Once_Turk_Sanati_Prof.Dr._O.pdf
12 Anadolu Selçuklu Sanatı Anadoluda_Selcuklu_Sanati_-_Gonul_Oney.pdf
13 Osmanlı Sanatı Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu (3) [Otomatik kaydedilme].pptx
14 Mimar Sinan Mimar_Sinanin_Hayati_ve_Eserleri-_Oktay.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238059 Sanat tarihinin doğuşu ve gelişim sürecini açıklayabilir.
2 1238060 Türk ve İslam sanatı hakkında temel bilgileri açıklayabilir.
3 1238061 Değişik coğrafyalarda ortaya çıkmış olan uygarlıkların birbiriyle olan etkileşiminin farkına varır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 5 5 3 5 3 5 5 4 3
2 5 2 5 5 3 5 3 5 5 3 3
3 5 2 5 5 3 5 3 5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek