Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH305 Dinler Tarihi 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Din, dinin mahiyeti, yaşayan dünya dinleri hakkında bilgi vermek, Yahudilik, Hıristiyanlık, Yahudilik, Hinduizm ve Budizm'in inanç esasları ve kutsalları hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Atar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tümer, G. ve Küçük, A (1988). Dinler Tarihi, Ankara. Sarıkcıoğlu, E. (1983). Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, İstanbul. A. Küçük, G. Tümer, M. A. Küçük, Dinler Tarihi, Berikan Yayınevi, Ankara, 2011 Şinasi Gündüz (Ed.), Yaşayan Dünya Dinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dinler Tarihine Giriş; Orta Doğu Tarih Öncesi Dinleri, Eski Mezopotamya Dinleri; Eski Anadolu Dinleri, Tarih Öncesi İnançları, Kültleri ve Tapınakları; Eski Avrupa Dinleri, Yunan ve Roma Dinleri; Eski Arabistan Dinleri; Sümer, İran ve Mısır Dinleri; Türklerde Din; Yahudilik, Hıristiyanlık, İslamiyet ve Hint Dinleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin İçeriği ile ilgili bilgi verme
2 Dinler Tarihine Giriş Dinler Tarihi Genel Bilgiler 1. hafta.pdf
3 Budda’nın Hayatı ve Budizmin Oluşu- Budizm 1.mp4
Buddizmin Oluşumu 3. hafta.pptx
4 Budizmde İnanç Esasları Budizm 2.mp4
Budizmde İnanç Esasları 4. hafta.pptx
5 Budizmde Ahlaki ve Sosyal Yapı BUDİZMDE AHLAKİ VE SOSYAL YAPI 5. Hafta.pptx
6 Yahudilik ve Yahudilikte Dini Esaslar Yahudilik ve Yahudilikte Dini Esaslar 6. hafta.pptx
Yahudilik Makale.pdf
7 Yahudilikte Diğer Dini Uygulamalar Yahudilikte Diğer Dini Uygulamalar.pptx
8 Ara Sınav
9 Hristiyanlık ve Hristiyanlıkta İnanç Esasları dinler tarihi hıristiyanlık 9. Hafta.pptx
10 Hristiyanlıkta Kutsal Kitaplar Hristiyanlıkta Kutsal Kitaplar 10. hafta.pptx
11 İslam İslam 11. hafta.pptx
12 İslamda İnanç Esasları İslam’da İnanç Esasları 12. hafta.pptx
13 Yaşayan Dinler Arasında İnanç ve İbadet Yönünden Genel Bir Karşılaştırma Dinlerde karşılaştırma 13. hafta.pptx
14 Genel Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239261 Dinlerin kökenine dair yaklaşımları öğrenir.
2 1239262 Bir bilim dalı olarak dinler tarihinin ortaya çıkışı ve modern öncesi dönemde, doğuda ve batıda başkasının dinleriyle ilgili yapılan çalışmaları tespit eder.
3 1239263 Dünya mevcut olan milli dinleri ve temel özelliklerini belirler ve aralarında karşılaştırmalar yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3
2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3
3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek