Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAL301 Seçmeli Yabancı Dil I (Almanca) 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Bu ders Almancaya giriş niteliğindedir ve turizm öğrencilerine temel iletişim becerileri kazandırmayı amaçlar. Öğrencilere temel Almanca dil bilgisinin öğretilmesi, basit ve net olarak yöneltilen soruları anlayabilme, günlük konuşma yapabilme, form doldurma, kısa mektup yazabilme, iş hayatı ile ilgili konuşma ve basit yazışmaları yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kiraz Erciyas YAVUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Jin, F., Rohrmann, Zbrankova, M. 2018. Prima Plus A1.1. Deutsch für Jugendliche, Lehrbuch und Schülerbuch. Cornelsen Verlag. Öztürk, D., İncebel, F., Balkan, F., Yıldırım, T., Canoğlu, Y. 2018. Wie Bitte A.1.1 lehrbuch und Schülerbuch. Rita Maria Niemann, Dong Ha Kim :Studio d A1, Deutsch als Fremdsprache , Sprachtraining Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache () Lesenovelle

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme, biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme. Selamlama, kendini tanıtma, cümle yapısı, artikel, kişi zamirleri, fiil, sayılar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 55 1
4 Quiz 1 15 1
23 Proje Sunma 1 15 1
27 Makale Yazma 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Begrüssung & Kennenlernen , erste Kontakte,die schwachen Verben, Verbkonjugation im Praesens nach Namen und Herkunft fragen Almanca_kitap.pdf
2 Der Artikel, Substantive, sich kurz vorstellen,Alphabet,buchstabieren,sich und andere vorstellen,etwas bestellen,bezahlen/Telefonnummer nennen und verstehen.
3 Substantive, Gegenstände benennen, nach Gegenständen fragen,W-Frage
4 Die Zahlen, starke Verben, Wortschatzübungen (häufig gebrauchte Verben)-
5 Gespräche im Café, Akkusativ,eine Wohnung beschreiben,Termine machen,Zeitangaben machen/Wochentage,Tageszeiten,Uhrzeiten
6 Kommunikation im Deutschkurs,Fragen&Antworten ,Imperativ,Worstellung, Modalverben Verben: trennbare/ untrennbare Verbe
7 Die Possesivpronomen- Sagen,wo die Leute wohnen,arbeiten,zur Arbeit gehen,Berufe-nach dem Weg fragen/Termnangabe machen verstehen am Telefon
8 Ara Sınav
9 Praepositionen mit dem Dativ.Texte:Fahrplan,Stadtplan,Tourismus Kultur-Adjektive
10 Über die Ferien und Urlaub sprechen ,die Pronomen - Perfekt:regelmaessige verben-Welch nie, dies...,Komperation von Adjektiven
11 die Adjektive Einen tabellarischen Tagesablauf bearbeiten, Fragesätze bilden
12 Einkaufen auf dem Markt,etwas bestellen im Restaurant,bezahlen ,Preis fragen über essen und Getraenke sprechen- Perfekt mit unregelmaessigen Verben
13 Briefe schreiben,Ticket reservieren,bestellen ,kaufen, über Kleidung,Farben, Wetter sprechen
14 Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462445 Kısa ve basit cümlelerle konuşabilir ve yazabilir.
2 1462446 Somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayattaki alışıldık ifadeleri ve basit cümleleri anlar ve bunlarla kendini ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3
2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek