Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SFR301 Seçmeli Yabancı Dil I (Fransızca) 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Katılımcıların günlük Fransızca konuşmaları gerçekleştirmesini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Yaşar GÜLTEKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[Cambridge IGCSE] Yvette Grime, Jayn Witt, Mike Thacker - Cambridge IGCSE & International Certificate French Foreign Language (French Edition) (2013, Hodder Education) Collins Easy Learning French Grammar

Dersin İçeriği

Fransız dilinin tarihçesi, kendini tanıtma, sayılar, çok kullanılan fiillerin çekimi, sıfatlar, isimler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 30 1
34 Okuma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16
34 Okuma 10 3 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 La langue Française
2 Salutations
3 Premier Contacte avec quelqu'un
4 Les Questions
5 Articles et Numeros
6 Les numeros ordinales
7 Conjugation des verbes
8 Les Adjectives I
9 Les Adjectives II
10 Les Noms I
11 Les Noms II
12 Les prepositions
13 Dans une restaurant
14 La cuisine Française

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1555594 Katılımcıların Fransızca kendini tanıtmalarını ve selamlaşmasını sağlamak
2 1555595 Temel soru cümlelerini kurabilmek ve cevaplayabilmek.
3 1555596 Fransız sayı sistemini, günleri, ayları ve sıra sayılarını bilmek.
4 1555597 Çok kullanılan fiillerin çekimini yapabilmek ve cümle içinde kullanmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2 2
2 5 3 2 2
3 5 3 2 2
4 5 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek