Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAR301 Seçmeli Yabancı Dil I (Arapça) 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Arapça kelimelerin yapısını anlamak; Arapça kelime türetme yollarını bilmek; Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça yapıları kavrayabilmek; Arapça kökenli tamlama, ibare ve ifadeleri anlamak. Basit düzeyde Arapça konuşma ve anlama becerisi kazanmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Tolga ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Günday, H. ve Şahin, Ş. (2012) Arapça dil bilgisi, Nahiv Bilgisi, İstanbul, alfa yayıncılık. Serdar Mutçalı, Dağarcık (Arapça-Türkçe Sözlük); Mevlüt Sarı, el-Mevârid (Arapça-Türkçe Sözlük); Arapça bulmaca kitapları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arapça kelime bilgisi, dilbilgisi kuralları, basit düzeyde uygulamalı Arapça örnekler, Kendini tanıtabilme; Kendi hakkında bilgiler verebilme; Başkaları hakkında bilgiler verebilme; Birisi hakkında sorular sorabilme; Geldiği, gittiği ve bulunduğu yer hakkında bilgi verebilme; Haftalık ders programı hakkında konuşabilme; Kullandığı ulaşım araçlarını belirterek yolculuğu hakkında konuşabilme; Yol tarifi yapabilme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arapça Harfler ve yazım kuralları
2 Harekelerin Kullanımı
3 Şemsi ve Kameri Harfler
4 Marife Nekra
5 Zamirler
6 Sayma Sayıları (1-10)
7 Sıfat Tamlaması, İsim Tamlaması
8 Ara Sınav
9 Renkler
10 Fiiller
11 Fiil Cümlesi, İsim Cümlesi
12 Saatler
13 Olumsuz Yapma
14 Okuma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238078 Arapça dilbilgisi (sarf-nahiv) hakkında bilgi sahibi olur.
2 1238079 Arapça isim ve fiil cümlelerini tanır.
3 1238080 Arapça bir kelimeyi yazıp telaffuz edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 4 3
2 2 2 3 3 1 3 4 3 3 3 4
3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek