Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRS301 Seçmeli Yabancı Dil I (Rusça) 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Günlük yaşama dair konuşma yapabilmelerini; turistler/müşterilerle mesleki düzeyde iletişim kurabilmelerini ve temel düzeyde metinleri sözlük yardımıyla okuyabilmelerini sağlamak ve gelecekte kendi kendilerine dillerini geliştirebilme becerisini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Tolga ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Miller, L., Politova, L. ve Ribakova, İ. (2000). Bir varmış Bir yokmuş Rusça eğitime başlayanlar için derslik, S.Peterburg, Havronina, V. (1988). Alıştırmalarla Rusça. Moskova. Abdulraşidova, N; Gültekin, M. (2005). Adım Adım Rusça. Ankara.Praktiçeskiy kurs russkogo yazıka dlya rabotnikov servisa, S.A.Havronina Govorite pravil'no, N.B. Karavanova; Russian in Exercises, Khavronina-Shirochenskaya

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Rus dilinin oluşum tarihi hakkında bilgi; Rus alfabesine serbest şekilde kullanabilmesi; kelimedeki hecelerin rolünü fark etmesi; bazı harflerin düzgün telâffuz bilgisi, Rusça’da vurgunun önemi, Cümle kavramı; soru cümlelerinin tonlanmasına göre tanınması; ismin cinsi hakkında tam bilgiye sahip olmaları; şahıs zamirlerinin düzgün kullanılması; sahiplik zamirlerin düzgün kullanılması; konuşmalar: selamlama, hatır sorma, kendini tanıtma, tanışma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rus dili alfabesi, Rus dili seslerinin transkripsiyonu.
2 Alfabedeki sesler ve Türkçede yerlerini tutan sesler.
3 Rusça yazım sistemi, basit düzeyde otel terimleri.
4 Rusça yazım örnekleri. Sayılar
5 Fonetik
6 Ünlü ve ünsüz sesler, vurgu ve tonlama.
7 Şahıs zamirleri. İşaret zamirleri.
8 Ara Sınav
9 İsimler (cinsler). Kendini tanıtma, tanışma, selamlaşma.
10 Yer sorma, yön belirtme.
11 Otel donanımı, mobilya, eşyalar. Zaman sorma, basit zaman kavramı, saat.
12 Olumlu/olumsuz soru ve cevaplar.
13 Temel düzeyde fiiller.
14 Okuma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462457 Çok basit düzeyde dilbilgisi kazanımı sağlar.
2 1462458 Basit düzeyde Rusça mesleki iletişim yeteneği kazanır.
3 1462459 Basit düzeyde Rusça bir metni okur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3
2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4
3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek