Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH307 Turizmde Örgütsel Davranış 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Örgütsel davranış alanlarında edinilen bilgiyi turizm işletmeleri için kullanabilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yasin KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Organizational Behavior/Robbins ve Judge Makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örgütsel Davranışa giriş, Turizmde Örgütsel davranış Örgütsel davranışta temel ve güncel konular.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 30 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 1
21 Rapor Sunma 1 15 1
28 Makale Kritik Etme 4 20 1
34 Okuma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 20 20
22 Proje Hazırlama 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 4 6 24
34 Okuma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersle ilgili bilgilendirme http://ebs.omu.edu.tr/300921/129936/4745
2 Örgütsel Davranışa Giriş, Örgütsel davranış kitap.pdf
3 Turizmde örgütsel davranışın yeri ve önemi Örgütsel davranış kitap.pdf
4 Örgütsel davranışta temel konular Örgüt kültürü.pdf
5 Örgütsel davranışta temel konular https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=689889
6 Örgütsel davranışta temel konular https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/69870
7 Makale incelemeleri https://pdfs.semanticscholar.org/11d8/36078c2563bfa380864fa503576940e1f76b.pdf
8 Örgütsel davranışta güncel konular https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/675191
9 Ara Sınav https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejoir/issue/5374/72931
10 Örgütsel davranışta güncel konular https://isarder.org/2017/vol.9_issue.2_article02_full_text.pdf
11 Örgütsel davranışta güncel konular https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=691674
12 Makale incelemeleri http://www.calismatoplum.org/sayi11/tinaz.pdf
13 Araştırma sunumları Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış, Çalışma Planı.pdf
14 Araştırma sunumları Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış, Çalışma Planı.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293636 Örgütsel davranış konularını turizm işletmeleri için uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek