Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH309 Destinasyon Yönetimi 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin destinasyon yönetimi ve destinasyon pazarlaması konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Seden DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gökçe Özdemir, (2008). Destinasyon Pazarlaması, Detay Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Destinasyon Kavramı, Turizm Potansiyeli, Uluslararası Tanıtma ve Turizm, Tanıtma Çeşitleri, Tanıtımda Lobi ve Lobicilik, Ülke Tanıtması ve İmaj, Turizm Varlıklarını Tanıtma Stratejileri, Turist Tanıtmada Örgütlenme, Tanıtım ve İmaj Sorunları İçin Öneriler, Tutundurma Planı Geliştirme Süreci, Reklam Ajanslarının Rolü, Bir Tutundurma Aracı Olarak Sponsorluk ve Önemi, Turizmde Tanıtma ve Tutundurmada Etik Sorunsalı, Satış Geliştirme ve Özellikleri, İç Satış Geliştirme Çabaları, Satış Geliştirme Teknikleri, İlişkisel Pazarlama ve Müşteriyi Elde Tutma, Müşteri Şikayetleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Destinasyon Yönetimi ile İlgili Çeşitli Yaklaşımlar
2 Doğal ve Kültürel Varlıkların Korunması
3 Çekim Faktörlerinin Geliştirilmesi
4 Turizm Taşıma Kapasitesi
5 Ekonomik Etkinliklerin Ölçülmesi
6 Turizmin Geliştirilmesinde Kamu Sektörünün Rolü
7 Turizmin Geliştirilmesinde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü
8 Ara Sınav
9 Destinasyon Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar
10 Turizm Pazarlamasının Özellikleri
11 Destinasyon Yönetimi ve Pazarlama Politikaları
12 Destinasyon Yönetiminde Kullanılan Araştırma Metodolojisi ve Evreleri
13 Yönelim Yönetimi ile İlgili Örnek Çalışmalar
14 Örnek Olay Çalışması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238065 Destinasyon yönetiminin turizmdeki önemini açıklayabilir.
2 1238066 Destinasyon yönetiminin ilkelerini açıklayabilir.
3 1238067 Kurumların destinasyon yönetimindeki rollerini açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 3 5 4 4 4 3 4 5
2 3 2 4 3 5 4 4 4 3 4 5
3 3 2 4 3 5 4 5 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek