Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH313 Türk Mimarisi ve Sanatı 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Türk Mimarisinde İslamiyet’ten sonra inşa edilen yapıların tipolojik sınıflandırması, plan kuruluşu, cephe mimarisi ve üst örtü sistemlerine göre belirlenen strüktürel gelişimin kavranması. Kendinden önceki kaynaklardan beslenen beylikler Devri Mimarisinin, kendinden sonraki kültürlerle yaptığı etkilerin ortaya konması.Türk Mimarisinin, Türk Sanatı içerisindeki yeri ve önemini kavramak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Melike Çakır KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AHUNBAY, Zeynep; “Mimar Sinan’ın Eğitim Yapıları Medreseler, Darülkurralar, Mektepler”, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1986. AYVANSARAYÎ, H.;Hadikat-ülCevami; Cilt I-II, Matbaa-ı Âmire, İstanbul 1281. CANTAY, Gönül; Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk mimarlığının karakteristiği, Türk mimarlık stilinin tarihi, bu sitilin ne zaman önem kazandığı, Türk mimarlığının önemli mimarları, farklı tarihi dönemlerden ve farklı mimarlardan spesifik örnekler verilerek Türk mimarlığı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ortaçağ Türk Devletlerinin kültür ve sanat ortamının tanıtılması
2 Ortaçağ Türk Mimarisinin genel özelliklerinin tespit edilmesi
3 Karahanlı Mimarisi genel özellikleri
4 Karahanlılarda Camii Mimarisi ve Devir özelliklerinin uygulandığı eserlerin mimari çizim ve fotoğraflarla tanıtılması 1
5 Karahanlılarda Camii Mimarisi ve Devir özelliklerinin uygulandığı eserlerin mimari çizim ve fotoğraflarla tanıtılması 2
6 Karahanlılarda Türbe Mimarisi ve Devir özelliklerinin uygulandığı eserlerin mimari çizim ve fotoğraflarla tanıtılması
7 Karahanlılarda Medrese ve Ribat Mimarisi ve Devir özelliklerinin uygulandığı eserlerin mimari çizim ve fotoğraflarla tanıtılması
8 Ara Sınav
9 Gazneli Mimarisi genel özellikleri
10 Gaznelilerde dini mimari ve devir özelliklerinin uygulandığı eserlerin mimari çizim ve fotoğraflarla tanıtılması fotoğraflarla tanıtılması
11 Gaznelilerde profan mimari ve devir özelliklerinin uygulandığı eserlerin mimari çizim ve fotoğraflarla tanıtılması
12 Büyük Selçuklu Mimarisi genel özellikleri
13 Büyük Selçuklular da Dini Mimari ve Devir özelliklerinin uygulandığı eserlerin mimari çizim ve fotoğraflarla tanıtılması
14 Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238071 Türk mimarisi ve sanatını genel hatlarıyla kavrar.
2 1238072 Öğrendiği bilgileri turizm rehberliği mesleğinin gerektirdiği şekilde sahada kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 5 5 3 4 4 4 5 5 4
2 5 2 4 5 3 4 3 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek