Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH317 Dünya Mutfak Kültürü 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Bu derste; dünya mutfak kültürünü araştırarak bu mutfaklardan yemekler hazırlanması, yeni yemek reçetelerinin tasarlanması ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Melike Çakır KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

N. S ve Ö, Fırat., Akdeniz Mutfağı/Dünya Mutfaklarından Lezzetler, 2004, Dönence Yayınları, İstanbul. Yardımcı Ders Kitapları: Gürbüz, B., Dünya Mutfağı, 2007, Detay Yayınları, Ankara. Uluslararası Gastronomi (Editör: Mehmet SARIIŞIK) Modüller İnternet Yemek Kitapları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünya mutfak kültürünü araştırarak bu mutfaklardan yemekler hazırlanması, yeni yemek reçetelerinin tasarlanması ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yemek endüstrisine genel bakış http://academicfoodjournal.com/archive/2014/issue1/reviewarticle-8-AybukeCeyhun.pdf
2 Türk mutfak kültürü Türk Mutfak Kültürü ve Yeme İçme Alışkanlıkları.pdf
3 Osmanlı Saray Mutfağı Osmanlı Saray Mutfağı Yemekleri https://dergipark.org.tr/tr/pub/soid/issue/11389/136034
4 Avrupa Mutfağı-Fransız, İtalyan, İspanya Mutfağı https://dergipark.org.tr/tr/pub/gusbd/issue/26626/298960
5 Akdeniz Mutfağı https://pdfs.semanticscholar.org/5ee1/951a623dd67ceef3ab0cd38a4e2177a4fbe6.pdf
6 Uzak Doğu /Asya Mutfağı-Çin Mutfağı https://dergipark.org.tr/en/pub/abmyoder/issue/46669/585191
7 Orta ve Kuzey Afrika Mutfağı https://www.researchgate.net/profile/Sibel_Ayyildiz/publication/335973679_DOGU_AFRIKA_ULKELERI_MUTFAK_KULTURU/links/5d87c0ae92851ceb792f8b5b/DOGU-AFRIKA-UeLKELERI-MUTFAK-KUeLTUeRUe.pdf
8 Ara Sınav
9 İslam Dinine Uygun Yemek Hazırlama https://www.researchgate.net/profile/Ali_Batu/publication/260576335_Helal_Gida_Urunlerinde_Domuz_Turevleri_ve_Belirleme_Yontemleri/links/00463538ec8bdcf98b000000/Helal-Gida-Ueruenlerinde-Domuz-Tuerevleri-ve-Belirleme-Yoentemleri.pdf
10 Hristiyan ve Musevi dinine göre Yemek Hazırlama http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/315432
11 Kültürel etkileşimin mutfaklara yansımaları Yemek_kultur_kimlik.pdf
12 Dünya mutfaklarından uygulamalar https://dergipark.org.tr/tr/pub/gusbd/issue/26626/298960
13 Dünyadaki farklı mutfak kültürleri https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=530125
14 Öğrenci uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267764 Geleneksel Türk mutfağı kültürümüzü öğrenir.
2 1267765 Dünyadaki farklı mutfak kültürlerini tanır.
3 1267766 Dünya mutfak kültürü genel özellikleri bilir.
4 1267767 Dünya beslenme alışkanlıklarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3
2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3
4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek