Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH319 Türkiye Coğrafyası 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Türkiye’nin jeolojik ve jeomorfolojik evriminin öğrenilmesi, Türkiye nüfusunun temel özelliklerini öğrenebilme ve sürdürülebilir kalkınma açısından bir yerin nüfus özelliklerini bilmenin planlama için önemini kavrayabilme, Coğrafi bölgelendirme yöntemleri ve esaslarının kavranması; bölge, bölüm ve yöre kavramlarının öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Kaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ŞAHİN, C., H. DOĞANAY, &, N. A. ÖZCAN. (2005) Türkiye Coğrafyası (Fiziki-Beşeri-Ekonomik-Jeopolitik), Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. ARIBAŞ, K., BAYDİL, E., CEYLAN, S., KARA, H., & KOCA, N. (2007) Genel Coğrafya. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye Coğrafyası ile fiziki , beşeri ve ekonomik coğrafya konuları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye'nin Jeolojisi
2 Türkiye'nin Jeolojik Oluşumu
3 Türkiye'de Orojenez ve Epirojenez
4 Türkiye'nin Jeomorfolojisi
5 Türkiye'nin Dağları
6 Türkiye'nin Ovaları
7 Türkiye'nin Platoları
8 Ara Sınav
9 Türkiye'nin İklimi
10 Türkiye'de Sıcaklık ve Yağışın Dağılımı
11 Türkiye'nin hidrografyası
12 Türkiye'nin akarsuları
13 Türkiye'nin Gölleri
14 Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267807 Türkiye'de çeşitli yaş ve özeliklerdeki kayaçların oluşumları ve dağılışlarını öğrenebilme
2 1267808 Türkiye de çeşitli jeolojik zamanlarda meydana gelen yer hareketleri ve iç kuvvetlerin Türkiye’nin şekillenmesindeki rollerini öğrenebilme
3 1267809 Dış kuvvetlerin, dış etken ve süreçlerin Türkiye’nin şekillenmesindeki rollerini öğrenebilme
4 1267810 Türkiye’nin ana yer şekillerini (dağ, ova, plato), aşınım ve birikim şekillerini ve dağılışlarını öğrenebilme
5 1267811 Türkiye’nin topoğrafik özelliklerini (eğim, yükselti vb) öğrenebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2
2 4 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2
3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2
4 4 3 2 3 3 2 3 3 4 2 2
5 4 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek