Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MYİ301 Mesleki Yabancı Dil III (İngilizce) 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Turist rehberliğine ilişkin mesleki terimlerini öğrenme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Seden DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yenen, Ş. Turkısh Odessey

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizm rehberliği alanı ile ilgili gerekli yabancı literatür bilgisi, öğrencinin İngilizce turizm rehberliği yapabilmesi için gerekli terminolojiyi öğrenmesi ve bu bilgileri mesleki alanda uygulayabilecek tecrübe kazanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 40 1
2 Final Sınavı 1 70 1
35 Quiz 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enjoy your travel in Turkey (passage) myi 301.docx
2 Did you know these about Turkey? did you know these about Turkey.docx
3 geography of turkey geography of turkey.docx
4 regıons geography of turkey.docx
5 coastlınes geography of turkey.docx
6 lakes geography of turkey.docx
7 Ara sınav
8 pre-historical ages prehistorical ages.docx
9 paleolithıc age, neolithic age prehistorical ages.docx
10 bronze age, iron age prehistorical ages.docx
11 hittites, phyrigians hitites, urartians,.docx
12 lydians, urartians hitites, urartians,.docx
13 assyrians, lydians, phyrigians.docx
14 Final Exam

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463868 Profesyonel olarak mesleki İngilizce kullanabilme becerisine sahip olma.
2 1463869 Mevcut İngilizce bilgileri üzerine daha ileri düzeyde dilbilgisi kuralları öğrenerek mesleki dil becerilerini geliştirme.
3 1463870 İngilizce dilini kendi alanında kullanabilme yeteneğine sahip olma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4
2 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4
3 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek