Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MYA301 Mesleki Yabancı Dil III (Almanca) 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Orta seviye Almanca Gramer yapısı, Kelime Bilgisi, günlük konuşma kalıpları, dinleme-anlama okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik alıştırmalar. Dönem sonunda öğrencilerin yardım almaksızın iletişim kurması, sorulara cevap verebilmesi, basit seviye okuma parçalarını anlayabilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kiraz Erciyas YAVUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Passwort Deutsch 1- 3 Auf Deutsch gesagt 1- 4 Studio d A IDeutschfürAusländer I – 2 Berliner Platz I – 2 Deutsch für junge Türken 1-3

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Orta düzey gramer bilgisi, 4 temel becerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar. Kelime Bilgisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deklination der Adjektive - Declination of the adjective
2 Komperation der Adjektive - Komperation of the adjectives
3 Zeitformen im Deutschen – Präteritum - Time forms in German - Präteritum
4 Biographien bearbeiten, - Biographies work on
5 Das Perfekt ( V3) haben/sein regeln, V3 bei schwachen und starken Verben- (V3) with weak and strong verb
6 Tagesabläufe in den Vergangenheitsformen - Routines of the day in the past forms
7 Biographien von berühmten Personen bearbeiten und vergleichen- Biographies of famous persons work on and compare
8 Urlaub in Deutschland / Urlaub in der Türkei, über Sehenswürdigkeiten sprechen- Vacation in Germany/vacation in Turkey, over objects of interest speaks
9 Ara Sınav
10 Landeskunde – Essgewohnheiten, einen Text auswerten und zusammenfassen - Regional studies - eating habits, a text evaluate and summarize
11 Landeskunde – Schule und Alltag – einen Text bearbeiten- Regional studies - school and everyday life - a text work on
12 Landeskunde – berühmte Personen, Städte, Geschäfte in der Türkei und Deutschland - Regional studies - famous persons, cities, business in Turkey and Germany
13 Landeskunde – einkaufen – Texte in Gruppen bearbeiten - Regional studies - buy - of texts in groups work on
14 Häufigkeitsangaben machen- immer, manchmal, selten, oft e.t.c.- Frequency data making always, sometimes, rarely, often e.t.c.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239537 Seyahatlerde, Almancanın konuşulduğu yerlerde karsılaşabileceği çoğu durumların üstesinden gelebilir.
2 1239538 Yaşadığı olay ve deneyimleri, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini anlatabilir, görüşlerini kısa olarak gerekçelendirebilir ve açıklama yapabilir.
3 1239539 Mesleğin gerektirdiği şeklide basit yoldan iletişim kurabilir, bildik konulara ilişkin basit sorular sorabilir ve cevap verebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3
2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3
3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek