Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MYF301 Mesleki Yabancı Dil III (Fransızca) 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Daha akıcı ve daha tatmin edici bir kelime bilgisine sahip olarak Fransızcayı öğrencilere öğretmek. Fransızca 3 dersini bitiren öğrenciler, basit geçmiş zaman, geçmiş mükemmel zaman, öykü gerginliği ve cümleler kurma konusunda rahatlık kazanacaklardır. Bu bölümü bitiren öğrenciler, rehberlik mesleğinin gerektirdiği yeterlilikleri kazanacak ve bu yeterlilikleri sektör bazında uygulama becerisine sahip olacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Tolga ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kıran, Z. (2010). Fransızca Dilbilgisi ve Çeviri Kılavuzu. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Fransızca Türkçe Modern Sözlük, Fono, ISBN: 975–471–164X French Dictionary Plus J.Bady, I.Greaves, A Petetin , Exerçons-Nous Grammaire 350 Exercices Niveau İntérmediare Edition Hachette Brigitte Lecoeur-John Speirs, Contes D'Andersen Edition Nathan Café Crème 2, La grammaire du xxı- siecle, le cahier d'exercices

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örnek metinler üzerinden temek çeviri yöntemlerinin aktarılması. Terim araştırmaları konusunda metinler üzerinden uygulama yapmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Des exercices de rappel nécessaires sur le cours français 2. Des exercices sur tous les verbes qui ont été enseignés.
2 Distribuer des copies des nouveaux vocabulaires, en les utilisant dans des phrases à différents temps. Les exercices de lecture et de questions-réponses.
3 Les exercices sur 3 verbes de groupe à titre indicatif, histoire - "imparfait" et simple passé - "passé-compose" utilisation mixte, pratique de la question-réponse sur les pièces de lecture.
4 Introduction du passé parfait - plus questions parfait-. Exemples et pratique le temps relatif dans les pièces de lecture, les traductions.
5 L'utilisation des pronoms relatifs à démonstratifs
6 Ce qui, que c'est ... l'utilisation de déclarations
7 Deuxième partie des pronoms relatifs: introduction de pronoms relatifs complexes, pratiques connexes.
8 Ara Sınav
9 Exemples d'explications à partir des questions d'examen de mi-parcours.
10 Les exercices de traduction sur le temps futur, le temps de collage impératif, le passé parfait, l'histoire.
11 Lois antérieures établissant des règles sur la parole directe et indirecte, la répétition de phrases conditionnelles, la lecture et les exercices de questions-réponses.
12 Exercices de rappel sur les adjectifs de signal, les pronoms de signal. Pièce de lecture et question-réponse.
13 Nouvelle pièce de lecture, des exercices de questions-réponses.
14 Activités de lecture

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463865 Akıcı şekilde Fransızca mesleki iletişim kurabilir.
2 1463866 Fransız kültürünü tanıyabilir.
3 1463867 Ortadüzeyde Fransızca konuşabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 4 2 2 2 3 3 3 2
2 2 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2
3 2 4 3 4 2 2 2 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek