Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH302 Tur Yönetimi 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin turist rehberliği mesleğini tanımaları ve bu mesleği icra edebilmek için gerekli teorik bilgileri öğrenmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Zuhal YAŞAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Ahipaşaoğlu, Suavi H. (2001). Turizmde Rehberlik, 1. Baskı, Detay Yayıncılık: Ankara. • Çolakoğlu, Osman, E.,Fatih Epik, Ergün Efendi. (2010). Tur Yönetimi ve Turist Rehberliği, 2. Baskı, Detay Yayıncılık: Ankara. • Mancini, Mark. (2001). Conducting Tours, Third Edition, Delmar Publishers: New York. • Pound, Cathleen Lingle. (1992). The Professional Guide: Dynamics of Tour Guiding, John Wiley and Sons: New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turist Rehberliği ve Tur Yönetiminin Tarihçesi. Tur ve Grup Çeşitleri. Tur Öncesi Araştırma ve Planlama. Turist Grubuna Bilgi Verilmesi. Turistlerle ve Hizmet Sağlayıcılarıyla İlişkiler. Turist Rehberliğinin Etik, Sosyal, Yasal ve Ekonomik Yönleri. Mesleki Bilgi Kaynakları ve Meslek Örgütleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 40 1
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 2 40 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 TURİZM GELİŞİMİ VE PAKET TURLAR seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü.pdf
2 TURİST REHBERLİĞİ TERMİNOLOJİSİ turist rehberliği mesleği.pdf
3 TUR ÇEŞİTLERİ VE TURİST REHBERLİĞİ turist rehberinin özellikleri.docx
4 Turist tipolojileri ve turist rehberliği Turist Rehberliğinde Uzmanlaşma.pdf
turist tipolojileri.docx
5 turist rehberliğinde uzmanlaşma turist rehberliği mesleği.pdf
Turist Rehberliğinde Uzmanlaşma.pdf
6 Turistlerle İlişkiler ve Grup Davranışlarının Yönetimi kişilik özellikleri ve turist rehberliği.pdf
7 Hizmet Sağlayıcılarıyla İlişkiler cohen turist rehberlerinin liderlik ve aracılık rolleri.pdf
8 Ara Sınav
9 Turist rehberinin tur yönetimi meslek yönetmeliği.pdf
turist rehberlerinin tur yönetimi.docx
10 Tur Öncesi Araştırma ve Planlama turist rehberinin özellikleri.docx
11 Turist Grubuna Bilgi Verilmesi turist rehberlerinin tur yönetimi.docx
12 Yorum Yapma ve Bir Yerin Etkili Tanıtımı TURİST REHBERLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ.pdf
turist memnuniyetinde turist rehberinin rolü.pdf
13 Turist Rehberliğinin Etik, Sosyal, Yasal ve Ekonomik Yönleri meslek etiği.pdf
14 Mesleki Bilgi Kaynakları ve Meslek Örgütleri turist rehberliği mesleğinde yaşanan sorunlar.pdf
meslek odaları.png
15 Genel Tekrar ve sorular
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238151 Paket turların türlerini ve özelliklerini sıralayabilir.
2 1238152 Turist rehberinin turistlerle ve hizmet sağlayıcılarıyla ilişkilerini açıklayabilir.
3 1238153 Tur yönetiminde rehberin rolünü ve görevlerini sıralayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 4 5 5 5 5 5 4 5
2 5 1 4 5 5 5 5 5 4 5
3 5 1 4 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek