Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH304 Dünyada ve Türkiye'de Müzeler 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Dünya ve Tükiye’de Müzeciliğin gelişimi ile Türkiye’deki müzelerin tanıtımı hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Common Courses Department Chair

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Osman Hamdi Bey ve Dönemi Sempozyumu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları • Antalya Museum Guide Gods and Goddesses Museum of Anatolian Civilisation. • Ferruh Gerçek; Türk Müzeciliği,Ank.1996. • ‘Cumhuriyetin 50. yılında Müzelerimiz’,Arkitekt,1973 • İstanbul Arkeoloji Müzeleri’,Milliyet Sanat Dergisi.148.,1975

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müzeciliğin tarihinden başlayarak Türkiye’deki müzelerin tarihsel gelişim, teşhirleri ve Cumhuriyet tarihindeki rolleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müze ve müzecilik kavramları
2 Dünya’da müzeciliğin tarihi
3 Türkiye’de müzecilik
4 Türkiye’de müzecilik ve Osman Hamdi Bey
5 Etnografya Müzeler
6 Arkeoloji Müzeleri
7 Sanat Müzeleri
8 Tarih Müzeleri
9 Ara Sınav
10 Doğa Tarihi ve Jeoloji Müzeleri
11 Bilim ve Teknoloji Müzeleri
12 Endüstriyel Miras Müzeleri
13 Açık Hava Müzeleri
14 Somut Olmayan Kültürel Miras Müzeleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238105 Estetik ve sanat kavramlarının öğrenilmesi ve bu konularda bir görgü sahibi olunması
2 1238106 Müzeciliğin ve sergi değeri taşıyan eserlerin insan estetiği ve bilinci üzerine etkilerinin anlaşılması ve üzerinde yorum yapılabilecek kadar bilgiye sahip olunması
3 1238107 Sergilenen eserlerin görünmeyen anlamlarına vakıf olma
4 1238108 Toplumsal kimlik, aidiyet, tarih ve vatandaşlık bilinci gibi kavramların oluşumunda müzeciliği rolünün algılanması
5 1239984 Eğitimde müzecilikten nasıl yararlanılabileceğinin anlaşılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 2 4 3 4 5 5 5 4
2 5 1 2 4 3 4 5 5 5 4
3 5 1 2 4 3 4 5 5 5 4
4 5 1 2 4 3 4 5 5 5 4
5 5 1 2 4 3 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek