Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH306 Turizm Sosyolojisi 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Turizm sosyolojisinin temel kavramları anlatılarak, modern sosyoloji kuramlarının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Melike ÇAKIR KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Cevdet Avcıkurt ,Turizm Sosyolojisi: Genel ve Yapısal Yaklaşım, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009 • Apostolopoulos, Y, Leivadi, S., Yiannakis, A. (ed)The Sociology of Tourism: Theoretical and Empirical Investigations, Routledge, New York, 1996 • Erkal, M. E., Sosyoloji, Der Yayınları, İstanbul, 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyolojinin tanım ve konusu, turizmin sosyolojik yanları, turizmin sosyolojik açıdan değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
34 Okuma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyolojinin Tanımı ve Konusu, Sosyolojinin Genel Amaçları http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/790
2 Sosyoloji ve Diğer Bilimler, Sosyolojide Yöntem ve Kullanılan Teknikler http://www.toplumbilimleri.com/sayi/145d3536-4a16-4553-80ba-aad9eabe2777TBD_1-3%20cilt%20say%C3%84%C2%B1%201-6.pdf#page=79
3 Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler, Toplumsal Değişme http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/79.pdf
4 Sosyolojinin Turizm Olayına Yaklaşımı, Turizmin Topluma Etkilerini Belirleyen Temel Faktörler http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12462/2102
5 Turizmin Ekonomik Etkileri, Turizmin Fiziksel Etkileri, Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri TURİZMİN SOSYAL ÇEVREYE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.pdf
6 Turizm ve Kültürel Değişim http://acikerisim.ticaret.edu.tr/xmlui/handle/11467/603#sthash.2rKMAVNy.dpbs
7 Turistler Arasındaki İlişkilerin Boyutları, Turizm İletişimi ve Etkileşimdeki Kültürler https://dergipark.org.tr/en/pub/dusbed/issue/22635/241844
8 Ara Sınav
9 Semboller, Kültürlerarası Etkileşimde Turist Rehberlerinin Rolü https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/842577
10 Turist-Yerel Halk Karşılaşmalarının Boyutları, Turizmde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı http://acikerisim.ticaret.edu.tr/xmlui/handle/11467/603#sthash.u1gbM0D9.dpbs
11 Turizmde Yeni Bir Anlayış olarak Turizm Etiği
12 Kültür ve İletişim, Toplumsal Kategoriler ve Kalıp Yargılar
13 Türk Toplumunun Bos Zaman ve Tatil Etkinliklerinin Sosyolojik Nitelikleri
14 Türkiye'ye Gelen Turistlerin Bazı Toplumsal Özellikleri
15 Yurtdışında Yaşayan Türklerin Turizm Açısından Değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238154 Turizmin oluşumunda etki eden sosyal çerçeveyi tanıyabilir.
2 1238155 Turizm olayından turistin sosyal etkilenmesini açıklayabilir.
3 1238156 Turizm olayından yerel halkın ve çalışanların etkilenme koşullarını açıklayabilir.
4 1238157 Sosyoloji ve turizm ilişkisini açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 5 2 1 5 4 3 2 4
2 1 1 5 2 1 5 4 3 2 4
3 1 1 5 2 1 5 4 3 2 4
4 1 1 5 2 1 5 4 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek