Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MYF302 Mesleki Yabancı Dil IV (Fransızca) 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı turizm rehberliği öğrencilerinin turistlerle başarılı bir iletişim gerçekleştirebilmeleri için gerekli uygun mesleki Fransızcayı öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Common Courses Department Chair

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Grundlehrbuch: Passwort Deutsch 1-3 • Deutsch für Ausländer I - 2 Berliner Platz I – 2 • Deutsch für junge Türken 1-3 • Zimmer frei Herzlich willkommen - Deutsch in Hotellerie & Gastronomie • Hilfsbücher: Auf Deutsch gesagt 1- 4 / Studio d A I

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turun gerçekleştirilmesine yönelik temel mesleki kavramları öğretme. Grup önünde konuşabilme tekniklerini ve ilgili dildeki anahtar kelime ve deyimleri öğretme. Rehberlerin ek gelir ve tip kazanmalarında mesleki dilin kullanımı, ilk tura ilişkin olarak ilgili dilde fikirler geliştirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
21 Rapor Sunma 1 6 6
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir turun gerçekleştirilmesi ve yönetiminde temel kavramlar
2 Rehberin grup önünde konuşmaları
3 Grup önünde konuşma: kaygı ve tasaların giderilmesi, ilk izlenimi oluşturma
4 Grup önünde konuşma: kelimelerin kullanımı, performans kontrolü, çevredeki unsurları kullanma
5 Grup önünde konuşma: mikrofon ve ses sistemlerinin kullanımı
6 Grup önünde konuşma: gruptakiler ve diğerlerine saygı gösterme, ipuçları sunma ve bahşiş
7 Tur rehberlerinin ekstra para kazanması ve bu yöndeki çabalar
8 Ara Sınav
9 Acente ve grup rezervasyonları ile ilgilenme
10 Acente ve grup rezervasyonları ile ilgilenme
11 İlk tur deneyimi: beyin fırtınası ve fikir bulma
12 İlk tur deneyimi: fikirlerin geliştirilmesi ve organizasyonu
13 Örnek olay incelemesi ve konuşma alıştırmaları
14 Örnek olay incelemesi ve konuşma alıştırmaları
15 Örnek olay incelemesi ve konuşma alıştırmaları
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238099 Turun gerçekleştirilmesi ve yönetimine ilişkin olarak ilgili dildeki temel kavramları bilir.
2 1238100 İlgili dilde tur grupları önünde etkin bir şekilde konuşmayı öğrenir.
3 1238101 Tur kapsamında geliştirdiği fikirleri ilgili dilde akıcı olarak aktarabilir ve uygulamaya koyar.
4 1238102 İlgili dildeki örnek olayları okuyarak ve inceleyerek kelime hazinesini geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 1 3 1 1 2 1 3 2
2 1 5 1 3 1 1 2 1 3 2
3 1 5 1 3 1 1 2 1 3 2
4 1 5 1 3 1 1 2 1 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek