Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SİN302 Seçmeli Yabancı Dil II (İngilizce) 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Öğrencinin çok yönlü olarak dili kullanma becerisine sahip olması hedeflenmiştir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Common Courses Department Chair

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Mascull, Bill. (2002). Business Vocabulary in Use, Cambridge UniversityPress; UK • Global Elementary Teacher's Book& Student's Book, E- Workbook, Class Audio CDs, Teacher's Resource Disk • Turkısh Oddysey - A Cultural Guide to Turkey Advance Grammer in Use - Martin Hewings

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kendisiyle, ailesiyle ve yakın çevresiyle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları anlayabilme. Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilme. Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi, basit yoldan sözel iletişim kurabilme. İletişim kurabilme ve yaşadığı yeri ve tanıdığı insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilme. Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilme becerilerini edinme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Countable and uncountable nouns, would you like…? / I'd like… / Can I have…? Food
2 a/an, some and any, much and many adjectives for describing people, parts of the body
3 Past simple: was/were positive, negative and question, past time expressions,
4 Past simple: regular verbs
5 Past simple: irregular verbs compound adjectives, sequencers
6 Comparative and superlative adjectives
7 First conditional, when / if adjectives of feeling
8 Ara Sınav
9 Değerlendirme ve geri bildirim
10 Past continuous, past continuous vs. past simple when and while
11 Present perfect, ever / never animals
12 Comparative adverbs, defining relative clauses
13 Comparative adverbs, defining relative clauses
14 Question tags adjective order
15 Present perfect simple, yet, already and just
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238143 Konuşma yeteneğini edinme ve iletişim kurmayı becerebilme
2 1238144 Basit yapılı cümlelerle ve kelimelerle yazım becerisini geliştirme
3 1238145 Karşıdakinin konuşmasını temel düzeyde anlama ve cevap verebilme
4 1238146 Temel düzeyde bilgi gerektiren gazete dergi ve kitaplları okuyabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 1 3 1 1 2 2 1 3 2
2 1 5 1 3 1 1 2 2 1 3 2
3 1 5 1 3 1 1 2 2 1 3 2
4 1 5 1 2 1 1 2 2 1 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek