Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAR302 Seçmeli Yabancı Dil II (Arapça) 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Arapça kelime çeşitleri ve cümle yapıları hakkında öğrencilere temel bilgi kazandırarak Arapça klasik ve modern metinleri okuma, anlama, ifade etme ve yazma becerilerini geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Common Courses Department Chair

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özer, A. (2014), Arapçaya Giriş, Ensar Neşriyat, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kelime ve çeşitleri, Müzekker ve Müennes, Arapçada cümlelerin soru formuna dönüştürülmesi, İsm-i işaretler, Temyiz, Sayılar, Zamirler, Harf-i Cerler, İsim ve Fiil Cümleleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arapça müzekker ve müennes kelimeleri tanır; Müzekker ve müennes kelimelerle cümleler kurar.
2 Arapça kelime çeşitlerini tanır; Arapça kelimeleri kurallı cümlelerde kullanır.
3 Arapçada cümlelerin soru formuna dönüştürülmesi; Çeşitli soru edatlarının soru formunda kullanılması.
4 İsm-i işaretlerin cümlede kullanımı.
5 Temyiz; Sayılar, Sayıların temyizi, Sayıların cümlede kullanımı.
6 Munfasıl ve Muttasıl Zamirler
7 Sıra Sayıları ve Saat
8 Ara Sınav
9 Değerlendirme Ve Geri Bildirim
10 Fiil cümlesi: fiil-fail uygunluğu; Fiil cümlesi: mefûl-ü bih
11 İsim Cümlesi
12 Muzari ve Mazi Fiil
13 İzafet terkibi (İsim tamlaması)
14 Harf-i cerler ve cümlelerde kullanımı
15 Harf-i cerler ve cümlelerde kullanımı
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462500 Arap dili ve dilbilgisinin özellikleri hakkında temel bilgilere sahip olur.
2 1462501 Gördüğü konularla ilgili Arapça metinleri kurallara uygun okur.
3 1462502 İsim ve fiil cümlesinin unsurlarını bilir; İsim ve fiil cümlelerini kurallara uygun şekilde düzenler.
4 1462503 Gördüğü konularla ilgili Arapça cümleleri Türkçe cümlelere çevirir; Türkçe cümleleri Arapça cümlelere çevirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 1 3 1 1 2 1 3 2
2 1 5 1 3 1 1 2 1 3 2
3 1 5 1 3 1 1 2 1 3 2
4 1 5 1 3 1 1 2 1 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek