Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SRS302 Seçmeli Yabancı Dil II (Rusça) 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Rusça yazmayı pekiştirme. Ruslarla basit bir şekilde tanışabilmeği, isteklerini sorup, cevaplandırmağı, kendi arzularını bildirmeği öğretmek. Saat sorma ve söyleme. Alışveriş yaparken konuşabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Common Courses Department Chair

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Miller, L; Politova, L; Ribakova, İ. (2000) Bir Varmış Bir Yokmuş Rusça Eğitime Başlayanlar İçin Derslik, S.Peterburg, Start 1–2. Moskova. • Havronina, V. (1988) Alıştırmalarla Rusça. Moskova, • Köksal, N. A., Gültekin, M. (2005) Adım Adım Rusça, Kurmay Yayınevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Adların çekim durumları öğrenilmesi. Sıfata verilen sorunun incelenmesi. İsmin çoğul hali hakkında tam bilgi. Olumsuz cümlelerin kuruluşu. Fiilin şimdiki zamanını kullanabilmesi Bileşik cümle yapısının kavranılması. Asal sayıların öğrenilmesi. Sıra sayılarının kullanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Adlar: Adların çekim durumları. Rusça kadın ve erkek adları ve çekimleri.
2 Adların Çoğul Durumları: Çoğulun yapılışı. Adların çoğullarında özel durumlar.
3 Adların Çoğul Durumları: Yalnız tekil olarak kullanılan adlar. Yalnız çoğul olarak kullanılan adlar.
4 Sıfatlar: Sıfatların cins takıları. Niteleme sıfatları.
5 Sıfatlar: Soru sıfatları. İlgi sıfatları. İyelik sıfatları.
6 Sıfatlar: Sıfatların çekimleri.
7 Sayılar: Asal sayılar. Sıra sayıları.
8 Ara Sınav
9 Konuşma: Saat Sorma ve Söyleme.
10 Fiiller: Fiil türleri.
11 Fiiller: Fiillerin çekimleri. Fiillerin cinslere göre değişimi.
12 Zamanlar: Şimdiki zaman.
13 Zamanlar: Geçmiş zaman. Gelecek zaman
14 Zamanlar: Birleşik gelecek zaman.
15 Zamanlar: Basit gelecek zaman.
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462512 Adların çekimi ve çoğul hali hakkında bilgi sahibi olur.
2 1462513 Fiillerin zaman çekimlerini öğrenir.
3 1462514 Asal sayıları ve sıra sayılarını öğrenir.
4 1462515 Olumlu olumsuz cümleler kurabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 1 3 1 1 2 2 1 3 2
2 1 5 1 3 1 1 2 2 1 3 2
3 1 5 1 3 1 1 2 2 1 3 2
4 1 5 1 3 1 1 2 2 1 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek