Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH308 Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Boş zaman ve rekreasyonun ne olduğu, turizm ile ilişkisi, hem insan hayatındaki hem de yerel ve bölgesel ekonomik kalkınmadaki yeri konusunda öğrencilerde temel bir kavrayış geliştirmek dersin temel amacını oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Common Courses Department Chair

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• George TORKILDSEN, Leisure and Recreation Management, Second Edition, E. & F.N. Spon, London, 1991 • Necdet HACIOĞLU, Ayhan GÖKDENİZ, Yakup DİNÇ, Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi: Örnek Animasyon Uygulamaları, Detay Yayıncılık, Ankara, 2003

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

• Rekreasyon ve animasyon ile ilgili kavramlar • Boş zaman, rekreasyon, oyun, animasyon ve turizmin tarihsel gelişimi, • Genel olarak toplumda ve özellikle turizmde rekreasyonun biçimi, anlamı ve rolünün gelişimi üzerine etki eden kültürel, sosyal ve ekonomik faktörlerin incelenmesi yoluyla profesyonel uygulamaları etkileyen güncel konular oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zaman, Çalışma Zamanı, Serbest Zaman, Boş Zaman ve Rekreasyon Tanımları
2 Rekreasyonun Belirleyicileri, Rekreasyonun Tarihi
3 İnsan Yaşamında Boş Zaman, Oyun ve Rekreasyonun Önemi
4 Çağdaş Toplumda Boş Zaman, Oyun ve Rekreasyonun Önemi
5 Boş Zaman Davranışları ve Doğal-Kültürel Çevre Arasındaki İlişkiler
6 Rekreasyon ve Turizmin Merkezi Olarak Boş Zaman; Boş Zaman, Rekreasyon, Oyun, Animasyon ve Turizm arasındaki ilişkiler
7 Rekreasyon Turizmi ve Boş Zaman İlişkileri; Turizmin unsurları, turizm ürünleri. Rekreasyon kaynakları, turizmde çekicilikler ve rekreasyon ürünü; Rekreasyon ürününün değişik boyutları
8 Ara Sınav
9 Gelişmekte olan kavramlar; Eko/ kırsal/ tarım/ yeşil/ sürdürülebilir/ özel ilgi turizmi
10 Rekreasyon ve animasyon hizmet alanları. Rekreasyon tesisleri ve hizmetleri dağıtım sistemleri, rolleri ve aralarındaki ilişkiler. Kamu, özel sektör ve kar amacı gütmeyen toplumsal örgütlerin sunduğu rekreasyon fırsatları ve hizmetler
11 Rekreasyon ve animasyon hizmet alanları. Rekreasyon tesisleri ve hizmetleri dağıtım sistemleri, rolleri ve aralarındaki ilişkiler. Kamu, özel sektör ve kar amacı gütmeyen toplumsal örgütlerin sunduğu rekreasyon fırsatları ve hizmetler
12 Ağırlama hizmetlerinin bir bileşeni olarak animasyon ve animatörlük mesleği
13 Sürdürülebilirlik kavramı ve ilkeleri, rekreasyon ve turizme uyarlanmaları
14 Sürdürülebilirlik kavramı ve ilkeleri, rekreasyon ve turizme uyarlanmaları
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238109 Rekreasyon ve animasyon kavramlarını tanımlar ve açıklar.
2 1238110 Rekreasyon ve turizm ilişkisini açıklar.
3 1238111 Birey ve toplum yaşamında rekreasyonun önemini açıklar.
4 1238112 Yerel ve merkezi yönetimlerde halk için rekreasyonun nasıl planlanacağını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 5 1 2 3 3 1 3 2 1
2 1 1 5 1 2 3 3 1 3 2 1
3 1 1 5 1 2 3 3 1 3 2 1
4 1 1 5 1 2 3 3 1 3 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek