Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH310 Protokol Bilgisi ve Görgü Kuralları 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı, resmi ilişkiler ve iş yaşamında dikkat edilmesi gereken kurallar ve bunların uygulanmasının ilişkilere getireceği düzen konusunda bilgi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Common Courses Department Chair

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Mısırlı, İ. (2011) Görgü, Nezaket ve Protokol Kurallar Uygulamalar, Ankara, Detay Yayıncılık • Yılmaz, Y. (2009). Kamusal ve Toplumsal Alanda Görgü ve Protokol Kuralları. Ankara, Detay Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Resmi ilişkilerde protokol, tanışma, tanıştırma hitap, çeşitli görgü kuralları (giyim, telefonda konuşma, selamlama vb.), ziyafetlerde protokol bilgisi, farklı milliyetlerin görgü kuralları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Protokol ve görgü kurallarının resmi ilişkilerdeki yeri
2 Tanışma ve tanıştırma kuralları
3 Hitapla ilgili kurallar
4 Yazışmalarda dikkat edilecek kurallar
5 Telefon görüşmelerinde uyulması gereken kurallar
6 Giyim kuşamla ilgili kurallar
7 Selamlama kuralları protokolde öncelik
8 Ara Sınav
9 Değerlendirme Ve Geribildirim
10 Ziyaret ve görüşmelerde uyulacak kurallar
11 Ziyaret ve görüşmelerde protokol düzeninin sağlanması
12 Toplantı ve yemekle ilgili kurallar
13 Ziyafet organizasyonlarında protokol düzeni
14 Farklı milliyetlere ait görgü kuralları
15 Genel tekrar ve değerlendirme
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462478 Resmi protokolü ve toplumsal görgü kurallarını bilir.
2 1462479 Farklı milliyetlerin görgü kuralları hakkında bilgi sahibi olur.
3 1462480 Öğrendiği protokol bilgisi ve görgü kurallarını mesleğinin icrasında etkin olarak kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 5 3 1 4 2 2 2 4 2
2 1 1 5 3 1 4 2 2 2 4 2
3 1 1 5 3 1 4 2 2 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek