Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH312 Anadolu El Sanatları 927003 3 6 3

Dersin Amacı

13. yüzyıl ve sonrasında Anadolu’da Türk mimarlığına bağlı gelişen süsleme sanatları incelenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Common Courses Department Chair

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• ASLANAPA, O., Türk Sanatı, İstanbul, 1984. • ÖNEY, G., Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara, • ÖNEY, G., “Anadolu Selçuklu ve Beylikler Devri Ahşap Teknikleri”, Sanat tarihi Yıllığı, III., 1969 – 70, s. 135 – 149.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anadolu Selçuklu mimarisinde görülen taş, çini, ahşap ve alçı süsleme, teknikleri tanıtılacak ve bu tekniklere ait örnekler kronolojik gelişimleri içinde incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anadolu Selçuklu Mimari süslemesine genel bir bakış, Anadolu El Sanatları I dersinin amaç ve içeriği
2 Anadolu Selçuklu Mimarisinde taş süsleme.
3 Anadolu Selçuklu Mimarisinde taş süslemesinde figürlü örnekler.
4 Anadolu Selçuklu Mimarisinde taş süsleme örnekleri.
5 Türk Çini Sanatının Kaynak ve Kökenleri.
6 Anadolu’da Çini Sanatının Gelişmesi.
7 Çini sanatında teknikler.
8 Ara sınav
9 Anadolu Selçuklu Mimarisinde çini mozaik süsleme.
10 Anadolu Selçuklu Mimarisinde çini mozaik süsleme.
11 Anadolu Selçuklu Mimarisinde ahşap işçiliği.
12 Ahşap işçiliğinde teknikler.
13 Anadolu Selçuklu Mimarisinde ahşap işçiliğinden örnekler.
14 Anadolu Selçuklu Mimarisinde alçı işçiliği.
15 Anadolu Selçuklu Mimarisinde alçı süsleme örnekleri.
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462485 Anadolu Selçuklu dönemi mimari süslemesi hakkında ayrıntılı bilgi edinme
2 1462486 Taş, çini, ahşap ve alçı süsleme teknikleri hakkında ayrıntılı bilgi edinme
3 1462487 Mimari süsleme tekniklerinin dönemlere göre gösterdiği gelişimi ayırt edebilme
4 1462488 Mimari süslemedeki motif ve kompozisyonları kronoloji içinde değerlendirebilme
5 1464303 Mimari süslemede teknik, motif ve kompozisyonları sanat tarihi içinde değerlendirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 4 2 1 3 1 5 5 1 1
2 4 1 4 2 1 3 1 5 5 1 1
3 4 1 4 2 1 3 1 5 5 1 1
4 4 1 4 2 1 3 1 5 5 1 1
5 4 1 4 2 1 3 1 5 5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek