Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH314 Turizmde Tüketici Davranışları 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Turizmde tüketici davranışlarının nasıl oluştuğunu ve tüketici davranışlarını etkileyen unsurların neler olduğunu incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Yaşar GÜLTEKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Odabaşı, Y., Barış, G. 2002. Tüketici Davranışı. MEDIACAT Kitapları • Swarbrooke, J., Horner, S. 2007. Consumer Behavior in Tourism. Butterworth-Heinemann: Oxford

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tüketici pazarlarının demografik ve ekonomik özellikleri; tüketici davranışını etkileyen faktörler; tüketici satın alma durumları ve karar sureci konuları; çevresel etkiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tüketici davranışına giriş tüketici davranışları.ppt
2 Tüketici davranışına giriş II tüketici davranışları.ppt
3 Tüketici Davranışı Modelleri I tüketici davranışları2.ppt
4 Tüketici Davranışı Modelleri II tüketici davranışları2.ppt
5 Davranışı Açıklayan Bilimsel Yaklaşımlar I tüketici davranışları3.ppt
6 Davranışı Açıklayan Bilimsel Yaklaşımlar II tüketici davranışları3.ppt
7 Quiz td quiz.docx
8 Güdülenme tüketici davranışları4.ppt
9 Kişilik tüketici davranışları5.ppt
10 Algılama Algılama I.ppt
Algılama II.ppt
11 Öğrenme
12 Çevresel Etmenler ve Turistik Talep
13 Bağlanma Deneyimi
14 Turist Tipleri
15 Turistik Yaşam Biçimine Özgü Davranışlar
16 Turist- Yerel Toplum İlişkileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462489 Turizmde tüketici davranışını belirleyen faktörleri açıklayabilir.
2 1462490 Turizmde tüketici davranışlarını etkileyen faktörleri tartışabilir.
3 1462491 Satın alma karar süreci ile ilgili temel teorileri açıklayabilir.
4 1462492 Turizmde tüketici tiplerini tanımlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 5 2 1 5 3 1 1 1 1
2 1 1 5 2 1 5 3 1 1 1 1
3 1 1 5 2 1 5 3 1 1 1 1
4 1 1 5 2 1 5 3 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek