Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH314 Turizmde Tüketici Davranışları 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Turizmde tüketici davranışlarının nasıl oluştuğunu ve tüketici davranışlarını etkileyen unsurların neler olduğunu incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Common Courses Department Chair

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Odabaşı, Y., Barış, G. 2002. Tüketici Davranışı. MEDIACAT Kitapları • Swarbrooke, J., Horner, S. 2007. Consumer Behavior in Tourism. Butterworth-Heinemann: Oxford

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tüketici pazarlarının demografik ve ekonomik özellikleri; tüketici davranışını etkileyen faktörler; tüketici satın alma durumları ve karar sureci konuları; çevresel etkiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tüketici davranışına giriş
2 Öğrenme ve bellek
3 Tutum ve kişilik
4 Değerler ve yaşam biçimi
5 Grup dinamiği, aile ve toplumsal çevre
6 Güdülenme
7 Turizmde tüketici tipleri
8 Ara sınav
9 Turizm pazarları ve tüketici özellikleri
10 Satın alma karar süreci
11 Kültür ve tüketici davranışı
12 Tüketici davranışı ve Pazarlama Karması
13 Tüketici davranışı ve Pazarlama Stratejisi
14 Tüketici davranışı ve Pazar Bölümleme
15 Satın alma sonrası davranışlar
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238124 Turizmde tüketici davranışını belirleyen faktörleri açıklayabilir.
2 1238125 Turizmde tüketici davranışlarını etkileyen faktörleri tartışabilir.
3 1238126 Satın alma karar süreci ile ilgili temel teorileri açıklayabilir.
4 1238127 Turizmde tüketici tiplerini tanımlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 5 2 1 5 3 1 1 1 1
2 1 1 5 2 1 5 3 1 1 1 1
3 1 1 5 2 1 5 3 1 1 1 1
4 1 1 5 2 1 5 3 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek