Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH316 Özel İlgi Turizmi 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Özel ilgi turizmi ile ilgili temel kavramları ve özelliklerini kavratma. Özel ilgi gruplarını tanıtma. Özel ilgi turizm türlerini tanıtma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Common Courses Department Chair

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• İbrahim İLHAN, Şarap Turizmi, I. Ulusal Gastronomy Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, Dedeman Antalya, 2007. • Brotherton R. ve B. Himmetoğlu (1997). Beyond destinations-special interest tourism. Anatolia: an International Journal of Tourism and Hospitality Research, Vol. 8 (3) Fall. • Himmetoğlu, B. ve R. Brotherton (1994). Turizmin gelişmesi için bir alternatif: Özel ilgi turizmi. Turizmde Seçme Makaleler 19, TUGEV Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizm sistemi ve özel ilgi turizminin sistemdeki yeri, özel ilgi turizm türleri, dünya ve Türkiye uygulamaları, genel ilgi ve özel ilgi ayrımı, bütünsel bir yaklaşımla özel ilgi turizminin değerlendirilmesi, özel ilgi turizmi açısından turizm eğilimlerinin değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm ve Turizm İle İlgili Temel Kavramlar: Turizm, Turist, Değişik Ölçütlere göre Turizmin Sınıflandırılması, Özel ilgi turizmi kavramı ve özel ilgi turizmi türleri, Genel ilgi, karma ilgi ve özel ilgi kavramları ve bu kavramların özel ilgi turizmi ile olan ilişkisi
2 Yapısal, İşlevsel, Disipliner ve Bütünsel Yaklaşımlar ile Turizm, Turizm Sistemi ve Unsurları
3 Turizm Talebi, Turizm Talebinin Özellikleri, Tüketici davranışı, Pazar ve Pazar Bölümlendirme, İnsanları turizme katılmaya yönelten demografik, sosyolojik ve psikolojik unsurlar, Turist tipolojisi
4 Türk turizm aktif dış turizm talebinin genel bir değerlendirmesi. Turist sayısı, harcaması, geliş nedenleri.
5 Turizm Arzı; Turizm Arzının Özellikleri; Turistik Alt Yapı (Fiziksel ve Kurumsal) ve Turistik Üst Yapı ( Konaklama, Yiyecek İçecek, Alış-veriş, Seyahat Operatörleri ve Acentaları vb) , Turistik Çekicilikler ( Doğal, Kültürel)
6 Turistik deneyim kavramı, özellikleri ve evreleri, Turistik ürün ve turistik ürün çeşitlendirmesi. Türk turizm arzının genel bir değerlendirmesi.
7 Turizmin turist kabul eden toplum üzerine olumlu ve olumsuz etkileri, bu etkilerin belirleyicileri, bu etkiler bakımından Türk turizminin genel bir değerlendirmesi
8 Ara sınav
9 Uluslararası turizm hareketlerinde geleceğe yönelik eğilimler ve bu eğilimlerin özel ilgi turizmi açısından önemi ve Türk turizmi açısından genel bir değerlendirmesi
10 Özel ilgi turizmi kapsamındaki türlerin Dünyadaki ve Türkiye’deki örnekleriyle değerlendirilmesi: Gastronomi Turizmi, Şarap Turizmi
11 Kültür turizmi, Spor turizmi
12 Macera turizmi, Kırsal turizm, Sağlık/ estetik turizmi
13 Seks turizmi, Kumar turizmi, İnanç turizmi
14 Uzay turizmi, Eğitim turizmi, Kuş gözlemciliği turizmi,
15 Su altı dalış turizmi, Golf turizmi, Festival ve özel olaylar turizmi vb.
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238128 Özel ilgi turizmi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir.
2 1238129 Özel ilgi gruplarını tanıyabilir.
3 1238130 Özel ilgi turizm türlerini açıklayabilir.
4 1238131 Turizm sistemini açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 2 3 1 4 4 2 5 2 2
2 3 1 2 3 1 4 4 2 5 2 2
3 3 1 2 3 1 4 4 2 5 2 2
4 3 1 2 3 1 4 4 2 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek