Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH401 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Bilim ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin anlaşılarak, araştırmaları değerlendirebilme ve araştırma projeleri ortaya koyabilme yeterliliğini geliştirmeyi amaçlayan bir derstir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Çilingir ÜK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arıkan, R., (2005): “Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama”, 5. Baskı, Asil Yayın Dağıtım A.Ş., Ankara. Dinler, Z., (2004): “Bilimsel Araştırma ve e-Kaynaklar”, Ekin Kitapevi Yayınları, Bursa Karasar, N., (1995): “Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler”, 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. 6. Baskı, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma sürecini genel hatları; Birincil ve ikincil kaynaklardan veri elde etme; Verilerin analizinde kullanılan testler; Nitel ve nicel araştırmaları ayırt edebilme; Alan araştırmasının yapılış süreci; Araştırma raporu hazırlama süreci.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimin tanımı, özellikleri ve doğası
2 Bilimin tarihsel gelişimi, Bilimsel paradigmalar
3 Bilimsel araştırmada problem seçimi, amaç, önem sınırlılıklar, sayıltılar
4 Bilimsel araştırmada yöntem: Tarama modelleri
5 Bilimsel araştırmada yöntem: Deneme modelleri
6 Evren ve örneklem
7 Geçerlilik ve güvenilirlik
8 Ara sınav
9 Veri Toplama Araçları
10 Gözlem, Görüşme, Bulgular, Tartışma
11 Verilerin analizinde kullanılan yöntemler
12 Bilimsel araştırmada etik
13 Nitel ve nicel araştırmalar
14 Genel tekrar ve değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238158 Bilimsel araştırmalarda uyulması gerekli etik ilkeleri söyleyebilme.
2 1238159 Araştırma önerisi yazabilme.
3 1238160 Veri toplama tekniklerinin yararlarını ve sınırlılıklarını açıklayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2
2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2
3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek