Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH403 Meslek Etiği 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerin kazandırılması ve sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yetkin BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kozak, M. Akoğlan ve H. Güçlü (2006), Turizmde Etik, Detay Yayıncılık, Ankara. Ural, T., (2003), İşletme ve Pazarlama Etiği, Detay Yayıncılık, Ankara Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (2001) Örgütsel Davranış, ETAM A.Ş, Eskişehir Kreitner, R. ve Kinicki, A. (1998) Organizational Behavior, 4. Ed.,McGraw-Hill.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Etik kavramının kavramsal yapısı; İş etiği kavramı ve kapsamı; Turizm işletmelerinde etik boyutlu sorunlar; Turizm işletmelerinde etik boyutlu sorunların çözümü. Sosyal sorumluluk. Bir Bilim Dalı Olarak Ahlak (Ahlak Kavramı, Ahlakın Diğer Bilim Dalları İle Etkileşimi), Bireysel ve Toplumsal Açıdan Ahlak (Ahlaki Sorunlar Ve Etkileri, Doğru Olanı Belirleme), Ahlak Ve Etik Ayrımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri
2 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri
3 Meslek etiği
4 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları
5 Sosyal sorumluluk kavramı
6 Ahlak Teorileri (Teleolojik Teoriler, Deontolojik Teoriler)
7 İş Ahlakı Kavramı Ve Tarihsel Gelişimi (İş Ahlakının Tanımı, Niteliği Ve
8 Ara Sınav
9 Tarihsel Gelişimi)
10 Etik Davranışın Psikolojik Kökenleri, Etik Karar Alma, Etik İkilem
11 İşletmelerde Ahlak Yönetimi Ve Kurumsallaşma
12 İş Ahlakı Ve Sosyal Sorumluluk İlişkisi
13 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin İncelenmesi
14 Öğrenci Uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239583 Etik ve ahlak kavramlarını tanımlayabilme, etik sistemlerini sınıflandırabilme
2 1239584 Meslek etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarını tanımlayabilme
3 1239585 Meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını yorumlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 4 4 5 5 4 5 5 5
2 3 2 4 4 4 5 4 4 5 5 5
3 3 2 4 4 4 5 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek