Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH405 Anadolu Halk Kültürü 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Profesyonel bir turist rehberinin bir kültür varlığı olan Türk halkbilimini ve bölgelere göre değişebilen özelliklerini turistlere aktarırken, donanımlı olmasını sağlayacak biçimde örnekler eşliğinde bilgiler kazanmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yasin KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Artun Erman, Türk Halkbilimi , İstanbul. 2005 P. SAINTYVES(çev.Bilal Aziz Yanıkoğlu):Folklor El Kitabı. II.Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyum bildirileri,T.C.KÜLTÜR BAKANLIĞI, 1998. Folklor ve Etnografya Araştırmaları, Anodolu Sanat Yayınları,1985. Türk Folklorundan Derlemeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayını:88.,1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halkbilimi hakkında genel bilgiler, Halkbiliminin ilişkide olduğu bilim dalları, Halkbiliminin tarihçesi ve çeşitli ülkelerde gelişimi, Türk Halkbiliminin tarihçesi ve gelişimi, Halkbilimi araştırmalarında kullanılan araçlar ve derleme metotları, Halkbiliminde gelenek ,gelenek, görenek ve inançlar, Halk el sanatları, Halkbilimi ve halk edebiyatı, Halk dansları, Halk müziği, Halk tiyatrosu, Halkbilimde çocuk oyunları, Halkbilimi turizm ilişkisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 25 1
34 Okuma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
24 Seminer 1 20 20
28 Makale Kritik Etme 1 20 20
34 Okuma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Halk Bilimi tanımı ve tarihçesi, Halk Edebiyatı ve Tiyatrosu
2 Kültürün tanımı, yapısı ve özellikleri
3 Anadolu Halk Bilimini Besleyen İnanç Sistemleri-Öğretiler-Dinler
4 Anadolu kültürü ve geleneksel adetler
5 Halk Kültüründe Sosyal Normlar, Yaptırımlar ve Davranış Türleri
6 Bayramlar, Törenler, Kutlamalar
7 Halk Bilimi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar
8 Ara sınav
9 Halk Kültürüne Geçiş Dönemleri
10 Halk Kültüründe Bazı Terim ve Kavramlar
11 Halk müziği, sanatları ve zanaatları
12 Halk Kültüründe Sosyal Normlar, Yaptırımlar ve Davranış Türleri
13 Günümüzde Kültürel Gelişim-Değişimle Yeniden Yapılanan Halk Bilimi
14 Genel tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463883 Türk Halk Kültürünü doğru olarak tanımlayabilir.
2 1463884 Anadolu Halk Kültürünü doğru olarak tanıtabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 3 5 5
2 4 3 4 3 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek