Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAL401 Seçmeli Yabancı Dil III (Almanca) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin öğrenimleri sonunda sahip olacakları Almanca bilgisi ile kendilerini özellikle turizm sektöründe hem sözlü, hem de yazılı olarak doğru biçimde anlatabilmelerini sağlamaya yönelik teorik bilgilerin öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kiraz Erciyas YAVUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Passwort Deutsch 1- 3 Auf Deutsch gesagt 1- 4 Studio d A IDeutschfürAusländer I – 2 Berliner Platz I – 2 Deutsch für junge Türken 1-3

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Orta ve ileri düzey gramer bilgisi, 4 temel becerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar.Mesleki kelime Bilgisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nebensätze ( weil, wenn,wie, dass ) - Subordinate clauses (because, if, as that)
2 Relativsätze ( Relativpronomen ) - Relative clauses (relative pronouns
3 Textbearbeitung - Text processing
4 Passivsätze-passiv
5 Textbearbeitung- Text processing
6 Temporale Nebensätze - Temporal subordinate clauses
7 Nebensätze Gesamtwiederholung- Subordinate clauses total repetition
8 Ara Sınav
9 Kursbuch Unit 11-12 über kleidungen sprechen, Wetterinformationen verstehen, Körperteile benennen- Course book unit 11-12 about clothes speak, weather information understand, parts of the body designate
10 Landeskunde – Tourismus - Regional studies - tourism
11 Fachbegriffe im Tourismus, Fachkräfte, Aufgabenverteilung- Technical terms in the tourism, specialists, task distribution
12 Hotelbeschreibungen - Descriptions of hotel
13 Hotelvergleiche - Hotel comparisons
14 Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238169 Somut ve soyut konulardaki zor metinlerin içeriğini ve kendi branşındaki tartışmaları anlayabilir.
2 1238170 Sıradan bir sohbette anadilinde konuşan birisi ile her ikisinin de fazla zorluk çekmeyeceği şekilde spontane ve akıcı konuşup anlaşabilir.
3 1238171 Geniş bir konu yelpazesinde net ve detaylı bir şekilde kendini ifade edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 5 3 4 3 3 3 3 3
2 3 5 3 5 3 4 3 3 3 3 3
3 3 5 3 5 3 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek