Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAR401 Seçmeli Yabancı Dil III (Arapça) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Öğrencilere Arapça gramerini öğretir, ileri seviyede matbu metin okutmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Tolga ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Timurtaş Faruk, "Osmanlı Türkçesine Giriş", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları, İstanbul 1986. Oğuz Mustafa, "Osmanlı Arşivcilik Tarihi İle İlgili Belgeler", y.y., İstanbul 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kiplerle tanışma; Sıfat ve zarf fiillerini kullanma; Yer ve amaç edatlarının öğrenilmesi; Bağlaçların kullanılması; Arap kültürünü tanıma ve Arap ülkeleri hakkında bilgi edinme. Arapça gramer kuralları, ileri düzey matbu metin okuma.Arap dilinin özellikleri, Arap alfabesini okuma ve yazma, değişik diyalog metinleri ve pratiği, cümle ve çeşitleri, isim ve çeşitleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yakın, orta, uzak mesafe için İsmi İşaretlerin anlatımı
2 Has olan İsmi Mevsullerin anlatımı
3 Müşterek olan İsmi Mevsullerin anlatımı
4 Elif ve Hel soru edatlarının anlatılması
5 Diğer soru edatlarının anlatımı
6 Arapçadaki sülasi ve rubai mücerred babların anlatımı
7 Arapçadaki mezid bablardan bir ve iki harf ekli babların anlatımı
8 Ara Sınav
9 Mezid bablardan üç harf eklenenlerle kök harfleri dört olan yalın baba bir ve iki harf eklenerek yapılan yapılar
10 Mebni ve murab, fiil ve isimlerdeki kullanımı
11 Mefulun bih'in örnekler üzerinden gösterilmesi
12 İki mefulün bih alan fiillerden yakin fiilerin anlatılması
13 İki mefulün bih alan fiillerden zan fiilerin anlatılması
14 Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1465159 Arapça grameri öğrenir.
2 1465160 İleri düzey matbu metin okumayı öğrenir.
3 1465161 Araştırma yapmak için sözlük yardımıyla kaynak eserlerde araştırma yapma becerisini kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 5 3 4 3 3 3 3 3
2 3 5 3 5 3 4 3 3 3 3 3
3 3 5 3 5 3 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek