Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH409 İkonografi 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Eski ve yeni ahit konuları, hikayeleri, ikonografik betimlemelerin detaylı ve görsel olarak anlatılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Melike Çakır KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cömert, B., (1999), Mitoloji ve İkonografi, Ankara Eski ve Yeni Ahit Gombrich,(1994), Sanatın Öyküsü, İstanbul. Mitoloji ve İkonografi Bedrettin Cömert De Ki Yayınları 2010 Sözden İmgeye Batı Sanatında İkonografi Uşun Tükel, Serap Yüzgüller Arsal Kabalcı Yayınevi 2014

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İkonografi yönteminin temel ilkeleri ve kavramları, Eski ve Yeni Ahit konuları, Batı sanatından örnekleri; ,belli başlı azizlerin yaşamları ve sanattaki gösterimleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İkonografik yöntemin tanımı, temel kavramlar
2 İkonografinin sanat tarihinde yöntem olarak kullanılması
3 Dünyanın Yaratılışı
4 İnsanın Yaratılışı
5 Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Yakup
6 Hz. Yusuf, Hz. Musa, Hz. Davud
7 Judith, Süleyman Peygamber
8 Batı Sanatındaki örnekler
9 Ara sınav
10 Yeni Ahit
11 Vaftizci Yahya
12 Hz. Meryem´in Hayatı, Hz. İsa´nın Hayatı
13 Batı sanatındaki eserlerin ikonografik yorumları
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239586 İkonografinin tanımını yapar ve yöntemini öğrenir.
2 1239587 Eski ve yeni ahitteki konuları Batı resmiyle ilişkilendirir.
3 1239588 Eserleri ikonografik olarak yorumlamayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 5 3 3 3 5 5 4 3
2 4 3 3 5 3 3 3 5 4 3 3
3 5 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek