Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH411 Sürdürülebilir Turizm 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Dersin amacı sürdürülebilirlik kavramını ve sürdürülebilirliğin temel prensiplerini, turizmde sürdürülebilirliğin önemini ve nasıl sağlanabileceğini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Kaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çeken, H. (2016). Sürdürülebilir Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık. Kahraman, N. ve Türkay, O. (2012). Turizm ve Çevre. Ankara: Detay Yayıncılık. Koçak, N. (2016). Sürdürülebilir Turizm Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları. Kozak, M. (2013). Sürdürülebilir Turizm. kavramlar ve Uygulamalar. Ankara: Detay Yayıncılık. Özgüç, N. (2017). Turizm Coğrafyası. İstanbul: Çantay Kitapevi. Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Kavramlar ve Tanımlar. Çevre: Çevrenin Boyutları, Fiziksel Çevre, Doğal Çevre, Yapay Çevre, Toplumsal Çevre, Çevresel Değerler ve Kirlilik, Turizmin Çevre İle İlişkisi Turizmin Çevre İle İlişkisi, Turizmin Çevre Üzerindeki Etkileri, Turizm-Çevre İlişkisindeki Değişkenler, Sürdürülebilir Turizm Politikası ve Planlaması, Konaklama Endüstrisinde Sürdürülebilir Turizm Uygulamaları, Seyahat ve Tur Operatörü İşletmeciliğinde Sürdürülebilir Turizm Uygulamaları, Dünyada ve Türkiye’de Sürdürülebilir Turizm Projelerinden Örnekler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 6 6
29 Bireysel Çalışma 2 14 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, ders içeriğinin ve işleyişinin öğrencilere aktarılması, kaynak önerileri Derse Giriş: Çevrenin tanımı ve boyutları 1.jpg
1.1.jpg
1.2.jpg
1.3.jpg
2 Turizm çevre ilişkisi (Doğal ve Kültürel Çevre) 2.2.pdf
2.3.pdf
2.4.pdf
2.5.pdf
2.pdf
2.1.pdf
3 Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm kavramlarının Ortaya çıkışı 3.1.pdf
3.pdf
4 Sürdürülebilir Turizmin Amaçları ve İlkeleri 4.pdf
4.1.pdf
5 Dünya ve Türkiye’de Sürdürülebilir Turizm Politikaları 5.pdf
5.1.pdf
6 Sürdürülebilir Turizm Planlaması (Koruma Yaklaşımı) 6.pdf
6.1.pdf
7 Sürdürülebilir Turizm Planlaması (Koruma Yaklaşımı) 7.1.pdf
7.pdf
8 Ara Sınav
9 Sürdürülebilir Turizm Planlaması (Sertifikasyon) 9.pdf
9.1.pdf
9.2.pdf
10 Turizm tesislerinde sürdürülebilir uygulamalar (Konaklama, seyahat, yeme-içme tesisleri) 10.pdf
10.1.pdf
11 Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Ekoturizm 11.pdf
11.1.pdf
12 Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Ekoturizm 12.pdf
12.1.pdf
13 Türkiye’den ve dünyadan sürdürülebilir turizm projesi örnekleri. https://turkey.un.org/tr/resources/publications
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home.html
13.1.pdf
14 Sürdürülebilir Turizm Gelişmesinin Boyutları, Sürdürülebilir Gelişmenin Önündeki Sorunlar 14.pdf
14.1.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463909 Sürdürülebilirlik kavramını ve ilkelerini tanımlayabilir.
2 1463910 Sürdürülebilir turizm ilkelerini açıklayabilir.
3 1463911 Çevre ve sürdürülebilir turizm ilişkisini açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4
2 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4
3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek