Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH411 Sürdürülebilir Turizm 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Dersin amacı sürdürülebilirlik kavramını ve sürdürülebilirliğin temel prensiplerini, turizmde sürdürülebilirliğin önemini ve nasıl sağlanabileceğini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Kaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nüzhet Kahraman - Oğuz Türkay, 2006. Turizm ve Çevre, Detay Yayıncılık. Sürdürülebilir Turizm Kavramlar Uygulamalar Detay yayıncılık metin kozak 2013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Kavramlar ve Tanımlar. Çevre: Çevrenin Boyutları, Fiziksel Çevre, Doğal Çevre, Yapay Çevre, Toplumsal Çevre, Çevresel Değerler ve Kirlilik, Turizmin Çevre İle İlişkisi Turizmin Çevre İle İlişkisi, Turizmin Çevre Üzerindeki Etkileri, Turizm-Çevre İlişkisindeki Değişkenler, Sürdürülebilir Turizm Politikası ve Planlaması, Konaklama Endüstrisinde Sürdürülebilir Turizm Uygulamaları, Seyahat ve Tur Operatörü İşletmeciliğinde Sürdürülebilir Turizm Uygulamaları, Dünyada ve Türkiye’de Sürdürülebilir Turizm Projelerinden Örnekler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sürdürülebilirlik kavramı, Sürdürülebilirliğin temel ilkeleri
2 Sürdürülebilirlik ve Turizm ilişkisi
3 Sürdürülebilir Turizmin Yönetimi
4 Sürdürülebilir Turizm Gelişme Yaklaşımları
5 Çevre ve Sürdürülebilir Turizm
6 Ekonomi ve Sürdürülebilir Turizm
7 Toplum ve Sürdürülebilir Turizm
8 Ara Sınav
9 Turizm Taşıma Kapasitesi
10 Turizm taşıma kapasitesinin boyutları, Sürdürülebilir Turizm ve Taşıma Kapasitesi ilişkisi
11 Turizm taşıma kapasitesini etkileyen faktörler
12 Turizm Gelişme Düzeyi ve Taşıma Kapasitesi
13 Sürdürülebilir Turizm Stratejileri
14 Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239589 Sürdürülebilirlik kavramını ve ilkelerini tanımlayabilir.
2 1239590 Sürdürülebilir turizm ilkelerini açıklayabilir.
3 1239591 Çevre ve sürdürülebilir turizm ilişkisini açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4
2 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4
3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek