Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH413 Gastronomi Turizmi 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Sağlık, lezzet ve estetik bilincine sahip misafirlerin ihtiyaç, istek ve beklentilerine cevap verebilecek, gastronomi konusunda bilinçli turizm rehberlerin yetişmesi ülke turizminin sürdürülebilir gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Turizm rehberi adaylarının bilimsel ve sanatsal boyutları ile yeme içme kültürünü yorumlayabilecekleri bilgilerle donatılması dersin amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Melike Çakır KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlhan, İbrahim, Gastronomi: Beslenme Bilimi ve Sanatı, Ders Notları, Nevşehir Turizm Fakültesi, Nevşehir, 1998. Harrison A.F., Gastronomy, New Horizan Books Sussex, 1982 Cracnel and Nobis, Practical, Professional Gastronomy, Macmillan, London, 1985. Kinton R and V. Cesarani, The Theory of Catering, Edward Arnold, London, 1989. Baysal, Ayşe, Genel Beslenme Bilgileri, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 1988. Gastronomi ve Turizm Hülya Kurgun, Demet Bağıran Özşeker Detay Yay. 2016

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gastronomi ve İlişkili Kavramlar, Gastronominin Bilimsel ve Sanatsal Boyutları; Turistik bir Ürün ve bir Çekicilik Olarak Gastronomi; Ağırlama Endüstrisinin bir Boyutu Olarak Gastronomi; Gastronomi Turizmi ve Gastronomi Turizminin Gelişimi; Yeme Alışkanlıkları ve Geleneklerinin Gelişimi; Temel Beslenme İlkeleri; Yiyecek İçecek Türleri ve Bileşenleri; Yiyecek ve İçecek Üretim Teknikleri; Yiyecek Depolama, Muhafaza, Yiyecek Zehirlenmesinden Korunma, Yiyecek Güvenliği, Hijyen ve Sanitasyonu Sağlamada bir Yönetim Aracı Olarak HACCP, Avrupa Gastronomisinin Genel Bir Değerlendirmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gastronomi ve İlişkili Kavramlar
2 Gastronominin Sanatsal ve Bilimsel Boyutları
3 Turistik Ürün ve Çekicilik Olarak Gastronomi
4 Ağırlama Endüstrisinin Bir Boyutu Olarak Gastronomi
5 Özel İlgi Turizm Türü Olarak Gastronomi Turizmi ve Gastronomi Turizminin Gelişimi
6 Yeme Alışkanlıkları ve Geleneklerinin Oluşumu
7 Temel Beslenme İlkeleri
8 Ara Sınav
9 Yiyecek - İçecek Türleri ve Bileşenleri
10 Yiyecek Üretim Teknikleri ve Yemek Pişirme Usulleri
11 Hijyen ve Sanitasyonu Sağlamada Bir Yönetim Aracı Olarak HACCP
12 Yiyecek Depolama ve Muhafazası, Yiyecek Güvenliği ve Yiyecek Zehirlenmesinden Korunma
13 İçecek Üretim Teknikleri: Alkolsüz ve alkollü içeceklerin tanıtımı
14 Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239592 Gastronomi kavramını tanımlar ve açıklar.
2 1239593 Turizm ve gastronomi ilişkisini açıklar.
3 1239594 Gastronominin sanatsal ve bilimsel boyutlarını açıklar.
4 1241011 Din ve yiyecek arasındaki bağlantıyı, değişik dinlerde yiyeceğin anlam ve önemini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3
2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3
3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3
4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek