Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH404 Turizmin Güncel Sorunları 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Turizm sektöründe güncel sorunları tartışmak ve öğrencilerin yorum yapmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Common Courses Department Chair

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Necdet Hacıoğlu, Mehmet Kaşlı, Seda Şahin ve Nuray Tetik, “Türkiye’de Turizm Eğitimi”, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008. • Konularla İlgili Yapılmış Çalışma, Araştırma ve Yayınlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizm sektöründe meydana gelen güncel sorunların ortaya konulması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye’de Turizm Eğitimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri (Genel Giriş)
2 Türkiye’de Turizm Eğitimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri (Yaygın Eğitim)
3 Türkiye’de Turizm Eğitimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri (Örgün Eğitim)
4 Türkiye’de Turizm Eğitimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri (Sonuç ve Öneriler)
5 Turizm Sektöründe İstidam Kavramı, Sorunları ve Çözüm Önerileri
6 Turizmde Kriz Yönetimi ve Seyahat Acentelerinin Krizlere Yönelik Uyguladıkları Stratejiler
7 Turizm ve Çevre İlişkisi, Turizmin Çevresel Etkileri, Sorunları ve Çözüm Önerileri
8 Ara Sınav
9 Turizmde Etik Kavramı, Sektörde Karşılaşılan Etik Sorunları ve Çözüm Önerileri
10 Turizmde Faaliyet Gösteren Kamu ve Özel Mesleki Kurumlar
11 Türkiye’nin İmaj Sorunu ve Turizm Sektörüne Olan Etkisi
12 Turizmde Bulaşıcı Hastalıklar ve Hastalıklardan Korunma Yolları
13 Turist Rehberliği Meslek Yasası, Rehberlerin Hak ve Yükümlülükleri
14 Küresel Isınmanın Turizm Sektörüne Olası Etkileri ve Çözüm Önerileri
15 Küresel Isınmanın Turizm Sektörüne Olası Etkileri ve Çözüm Önerileri
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1240314 Öğrencilere Dünya turizm sektörünün güncel sorunlarının kavratılmasını sağlamak.
2 1240315 Öğrencilere Türkiye’nin güncel turizm sorunlarının kavratılmasını sağlamak.
3 1240316 Dünya’da ve Türkiye’de turizmin güncel sorunlarına çözüm önerileri geliştirebilecek bireyler yetiştirmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 1 2 1 4 1 2 3 5 5
2 4 1 1 2 1 4 1 2 3 5 5
3 4 1 1 2 1 4 1 2 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek