Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MYİ402 Mesleki Yabancı Dil VI (İngilizce) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Öğrenciler, temel çeviride (Türkçe-ingilizce, ingilizce-türkçe) gerekli olan metot ve teknikleri, farklı alanları kapsayan çeviri çalışmalarıyla kazanabilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Common Courses Department Chair

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Advanced Translation Practice • Oxford Advanced Learner’s Dictionary

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çeviri metot ve teknikleri, sosyal bilimlerde çeviri çalışmaları, deyim ve eşdizimli ifadeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çeviriye giriş (Dilbilgisi, soru-cevap, tartışma)
2 İleri çeviri metotları (Dilbilgisi, soru-cevap, tartışma)
3 Karmaşık cümleler 1 (Dilbilgisi, soru-cevap, tartışma)
4 Karmaşık cümleler 2 (Dilbilgisi, soru-cevap, tartışma)
5 Karmaşık cümleler 3 (Dilbilgisi, soru-cevap, tartışma)
6 Karmaşık cümleler 4 (Dilbilgisi, soru-cevap, tartışma)
7 Karmaşık cümleler 5 (Dilbilgisi, soru-cevap, tartışma)
8 Ara Sınav
9 Cümle düzeyi çeviri 1 (Dilbilgisi, soru-cevap, tartışma)
10 Cümle düzeyi çeviri 2 (Dilbilgisi, soru-cevap, tartışma)
11 Cümle düzeyi çeviri 3 (Dilbilgisi, soru-cevap, tartışma)
12 Paragraf düzeyi çeviri 1 (Dilbilgisi, soru-cevap, tartışma)
13 Paragraf düzeyi çeviri 2 (Dilbilgisi, soru-cevap, tartışma)
14 Paragraf düzeyi çeviri 3 (Dilbilgisi, soru-cevap, tartışma)
15 Paragraf düzeyi çeviri 4 (Dilbilgisi, soru-cevap, tartışma)
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239616 Öğrenciler ileri düzeydeki metinleri çevirebilir.
2 1239617 Kendilerini ileri düzeyde ifade edebilirler.
3 1239618 İleri düzey yapıları kullanabilecek düzeye gelebilirler.
4 1239619 İleri düzey deyim ve sözcük gruplarını kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 1 3 1 1 2 2 1 3 3
2 1 5 1 3 1 1 2 2 1 3 3
3 1 5 1 3 1 1 2 2 1 3 3
4 1 5 1 3 1 1 2 2 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek