Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MYA402 Mesleki Yabancı Dil VI (Almanca) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Gramer konuları tamamlanarak, öğrencilere meslek hayatlarında kullanabilecekleri düzeyde mesleki terminoloji oluşturmayı sağlamak, bu kapsamda mesleki senaryo ve mesleki okuma parçalarına cümle çevirileri ve kelime çalışmalarına ağırlık verilecektir. Daha çok konuşma becerisini geliştirmeye yönelik alıştırmalar işlenecektir. Ders konuları görsel materyallerle desteklenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Common Courses Department Chair

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Deutsch im Tourismus • Reiseführer- Türkei

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Orta ve ileri düzey gramer bilgisi, 4 temel becerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar. Mesleki kelime Bilgisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nebensätze ( weil, wenn,wie, dass ) - Subordinate clauses (because, if, as that)
2 Relativsätze ( Relativpronomen ) - Relative clauses (relative pronouns)
3 Textbearbeitung - Text processing
4 Passivsätze-passiv
5 Textbearbeitung- Text processing
6 Temporale Nebensätze - Temporal subordinate clauses
7 Nebensätze Gesamtwiederholung- Subordinate clauses total repetition
8 Ara Sınav
9 Kursbuch Unit 11-12 über kleidungen sprechen, Wetterinformationen verstehen, Körperteile benennen- Course book unit 11-12 about clothes speak, weather information understand, parts of the body designate
10 Landeskunde – Tourismus - Regional studies - tourism
11 Fachbegriffe im Tourismus, Fachkräfte, Aufgabenverteilung- Technical terms in the tourism, specialists, task distribution
12 Hotelbeschreibungen - Descriptions of hotel
13 Hotelvergleiche - Hotel comparisons
14 Zimmerreservierung- Dialog erstellen und bearbeiten- Room reservation dialogue provide and work on
15 Deutsch im Hotel – Rollenspiele - German in the hotel - role performances
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464896 Somut ve soyut konulardaki orta seviye metinlerin içeriğini ve kendi branşındaki tartışmaları anlayabilir.
2 1464897 Sıradan bir sohbette anadilinde konuşan birisi ile her ikisinin de fazla zorluk çekmeyeceği şekilde spontane ve akıcı konuşup anlaşabilir.
3 1464898 Geniş bir konu yelpazesinde net ve detaylı bir şekilde kendini ifade edebilir.
4 1464899 Yabancı dilin kullanıldığı yerlerde ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 1 3 1 1 2 2 1 3 3
2 1 5 1 3 1 1 2 2 1 3 3
3 1 5 1 3 1 1 2 2 1 3 3
4 1 5 1 3 1 1 2 2 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek