Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH412 Turizm Politikası ve Planlaması 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Turizm politikası ve planlaması kavramlarını öğretmek ve buna bağlı olarak turizm politikaları ve planlamalarını örneklerle açıklamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Common Courses Department Chair

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Tourism, Principles and Practice, Chris Cooper, John Fletcher, David Gilbert ve Stephen Wanhill. Edited by Rebecca Shephard, Longman Limited, 1998. • Küçükaltan, D. Çeken, H. Mercan, Ş.(2015), Değişik Perspektifleriyle Turizm Politikası ve Planlaması, Detay Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilere; turizm politikası kavramı ve özellikleri; bir turizm politikasının başarı koşullarının değerlendirilmesi; bölgesel ve yerel düzeyde turizm planlaması yapabilme; turistik talebi tahminleme yöntemlerini pratik olarak uygulama; turistik ürün arzı planlamasında dikkat edilecek unsurlar; turistik ürünler için tanıtma stratejileri ve planlarını oluşturma; kalkınma planlarını değerlendirme ve planlar doğrultusunda yeni politikalar oluşturma konularında bilgiler verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar
2 Plan Türleri
3 Turizm Politikası
4 Turizm Planlaması
5 Fiziksel Planlamanın Temel İlkeleri
6 Ulusal Turizm Planlaması
7 Ulusal Turizm Planlamasının Aşamaları
8 Ara Sınav
9 Bölgesel Turizm Planlaması
10 Bölgesel Turizm Planlamasının Aşamaları
11 Türkiye’de Planlı Kalkınma
12 Turizm Sektörü Planlama Çalışmaları
13 Türkiye Turizm Stratejisi
14 Türkiye Turizm Stratejisi
15 Türkiye Turizm Stratejisi
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464650 Turizm planlaması ve politikasının temel ilkelerini ifade edebilme.
2 1464651 Planlama sürecini açıklayabilme.
3 1464652 Ulusal ve bölgesel planlama süreçleri hakkında bilgi verebilme.
4 1464653 Türkiye’deki ulusal ve bölgesel planlama faaliyetleri hakkında bilgi verebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 1 1 1 2 1 3 4 5 5
2 3 1 1 1 1 2 1 3 4 5 5
3 3 1 1 1 1 2 1 3 4 5 5
4 3 1 1 1 1 2 1 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek