Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH414 Bilim Tarihi 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Bilimin ve bilimsel düşüncenin kronolojik olarak gelişimini, geldiği noktayı ve geleceğine ilişkin öngörüler hakkında fikir sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Common Courses Department Chair

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• DESCARTES, Rene (1992). Metot Üzerine Konuşma, çev. Sahir Sel, İstanbul: Sosyal Yayınları. • DILTHEY, Wilhelm (1999). Hermeneutik ve Tin Bilimleri, çev. Doğan Özlem, İstanbul: Paradigma Yayınları. • FEYERABEND, Paul K. (1991). Yönteme Hayır – Bir Anarşist Bilgi Kuramının Ana Hatları, çev. Ahmet İnam, İstanbul: Ara Yayıncılık. • GÜZEL, Cemal (2008). Bilim Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi. • KOYRE, Alexandre (1994). Yeniçağ Biliminin Doğuşu, çev. Kurtuluş Dinçer, Ankara: Gündoğan Yayınları. • KOYRE, Alexandre (2008). Bilim Tarihi Yazıları, çev. Kurtuluş Dinçer, Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları. • KUHN, Thomas (1995). Bilimsel Devrimlerin Yapısı, (4.bsm) çev. Nilüfer Kuyaş, İstanbul: Alan Yayıncılık. • ÖZLEM, Doğan (1996). Metinlerle Hermeneutik (Yorumbilgisi) Dersleri, İstanbul: İnkılap Kitabevi. • ÖZLEM, Doğan (1998). Felsefe ve Doğa Bilimleri, İstanbul: İnkılap Kitabevi. • ÖZLEM, Doğan (1998). Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilim tarihini tanıtarak nesnel (objektif) bilginin ortaya çıkma, yayılma ve kullanılma koşullarını inceleyen bu dersin amacı, bilimsel düşünme yollarının tanınmasını, günün düşünme koşulları ve bilimsel gelişme arasındaki ilişkilerin incelenmesini, farklı bilimsel düşünme biçimlerinin tartışılmasını sağlamak; bu yoldan da alternatifli düşünme biçimlerine ilişkin olanakları gün ışığına çıkartmaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim nedir? Bilim tarihi nedir, neden okunmalıdır? Bilim, felsefe ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiler nelerdir?
2 Bilim tarihi I: Bilimsel bilginin doğuşu
3 Bilim tarihi II: Ortaçağda bilim, bilimsel bilginin doğuşunu hazırlayan etmenler.
4 Bilim tarihi III: Rönesans ve modern bilimin doğuşu
5 Bilim tarihi IV: Descartes, Galileo, Newton, Copernic
6 Bilim tarihi V: Aydınlanma çağı, Endüstri Devrimi ve Darwinci kuram
7 Pozitivizmin yükselişi
8 Ara sınav
9 Einstein ve Kuantum Teorisi
10 Einstein ve Kuantum Teorisi
11 Thomas Kuhn ve Lakatos
12 Kültür bilimleri ve kültür felsefesi
13 Dilthey
14 Hermeneutik
15 Sunum Haftası
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464730 Bilimsel bilgi ve diğer bilgi alanlarının ilişkisini inceler.
2 1464731 Bilim tarihi konusunda genel bir bakış açısı edinir.
3 1464732 Disiplinli düşünme becerilerini geliştirir.
4 1464733 Bilimsel bilginin niteliğini diğer bilgilerden ayırt eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 1 3 1 2 1 3 2 4 4
2 4 1 1 3 1 2 1 3 2 4 4
3 4 1 1 3 1 2 1 3 2 4 4
4 4 1 1 3 1 2 1 3 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek