Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH416 Harita Okuma Bilgisi 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Bu ders; genel harita bilgisi, harita türleri ve haritaların temel özellikleri, ölçü birimleri, topoğrafik haritalarda yön, ölçek, koordinat, yer tespitleri ve kesit çıkartılması, haritanın bölümleri ve grafik tasarımı, temel kartografik işaretler ve harita okuma, harita çiziminde kullanılan projeksiyonlar, harita üzerinden ölçümler, GPS (Global Positioning System) kullanımı ve bilgisayar destekli uygulamalar, arazi düzenleme ilkeleri ve kot düzeltme konularında bilgilendirmeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Common Courses Department Chair

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. UÇAR Doğan, ULUĞTEKİN Necla, (2006), Kartografya, Konya, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Ders Notları 2. ERKAYA, H., (2011), Ölçme Bilgisi Ders Notları, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 3. HOFMANN, W., LİCHTENEGGER, J., ve COLLİNS, J., (2001), GPS Theory and Practice , 5th Edition, SpringerWien NewYork. 4. İNAL Cevat, ERDİ Ali, YILDIZ Ferruh, (2005), Topografya - Ölçme Bilgisi, Ankara, Nobel Basımevi 5. LANDPHAİR,H.,C, KLATT, F., (1998), Landscape Architecture Construction, New York, Elsevier 6. ÖNAL Mustafa, (2000), Ölçme Bilgisi, Topografya, Ankara, Teknik Yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Harita okumanın temeli, ölçek, yön saptama yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 2 2 4
22 Proje Hazırlama 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Haritanın tanımı, harita türleri ve haritaların temel özellikleri
2 Ölçü birimleri, haritalarda yön, ölçek kavramı
3 Eşyükselti eğrilerinin özellikleri ve eşyükselti eğrili planlarda kullanılan başlıca tanımlar, eşyükselti eğrileri ve eğimler hakkında genel bilgi, arazi kesiti ve 3. boyutta haritayı algılama
4 Temel kartografik işaretler ve harita okuma. haritanın bölümleri ve grafik tasarımı
5 Temel kartografik işaretler ve harita okuma
6 Harita çiziminde kullanılan projeksiyonlar ve koordinat sistemleri, haritaların isimlendirilmesi
7 Yer tespitleri ve harita üzerinden ölçümler
8 Ara sınav
9 Arazi düzenleme ilkeleri ve kot düzeltme
10 GPS(global positioning system) nedir temel prensipler ve ilkeler
11 GPS kullanarak ölçme
12 GPS ölçüm verilerinin bilgisayara aktarılması ve haritalandırma-1
13 GPS ölçüm verilerinin bilgisayara aktarılması ve haritalandırma-2
14 Yeni menülerin oluşturulması, tabaka sıralama işlemleri, genel ayarların değiştirilmesi, temel sayısallaştırma işlemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268171 Harita ile ilgili temel kavramları tanımlayabilmek
2 1268172 Haritaların temel özelliklerini, harita türlerini, ölçü birimlerini, temel kartografik işaretleri ve haritanın bölümlerini listeleyebilmek
3 1268173 Haritayı okuma becerisine sahip olmak
4 1268174 Arazi düzenleme ilkeleri ve kot düzeltme konularında uygulama pratikleri yapabilmek
5 1268175 Arazi düzenleme ilkeleri ve kot düzeltme konularında uygulama pratikleri yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 2 1 5 4 1 3 2 1 3
2 4 1 2 1 5 4 1 3 2 1 3
3 4 1 2 1 5 4 1 3 2 1 3
4 4 1 2 1 5 4 1 3 2 1 3
5 4 1 2 1 5 4 1 3 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek