Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH418 Kültürel Miras Turizmi 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Dersin Amacı Turizmin kültürden faydalanmasını ve kültürün turizmden olumsuz etkilenmemesini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Suna Doğaner (2013). Türkiye Kültür Turizmi, Doğu Yayınevi, İstanbul. 2. Bozkurt Alper (2017). Kültürel Turizm, Kriter Yayınevi, Ankara. 3. A. S. Tülay, Eski Eser Yağması, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2007. 4. Dünya Mirasında Türkiye, Ankara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006. 5. P. A. Clayton – M. J. Price, Antik Dünyanın Yedi Harikası, Çeviren Betül Avunç, İstanbul, 1999

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kültür turizminin tanımı, prehistorik miras, arkeolojik miras, tarihsel miras, su altı kültür mirası, endüstriyel miras, askeri miras, dini miras, kırsal miras ve turizm ilişkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 2 2 4
22 Proje Hazırlama 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültür ve Turizm (Tanımlar, İlişkiler, Tarihçe)
2 Prehistorik Miras ve Turizm
3 Arkeolojik Miras ve Turizm
4 Sualtı Kültür Mirası ve Turizm
5 Tarihsel Miras ve Turizm
6 Endüstriyel Miras ve Turizm
7 Askeri Miras ve Turizm
8 Ara Sınav
9 Dinî Miras ve Turizm
10 Kırsal Miras ve Turizm
11 Dünya Kültür Mirası
12 Somut Olmayan Kültürel Miras ve Korunması
13 Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller ve Şölenler, Sözlü Gelenekler
14 Gösteri Sanatları, Doğayla İlgili Uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268213 Kültür turizmini alt gruplara ayırmak
2 1268214 Bir bölgede kültür turizmini uygulamak
3 1268215 Türkiye'nin kültürel miras değerlerini ve bunların turizm açısından değerlendirilmesini öğrenmek
4 1268216 Kültürel Miras kavramı ile sadece elle tutulur gözle görülür taşınmaz kültür varlıklarının ifade edilmediğini aynı zamanda somut olmayan kültürel değerleri de kapsadığının anlaşılabilmesi.
5 1268217 Yaşadığı toprakların (Anadolu’nun) tarihinin, insanlığın uygarlık tarihi ile özdeş olduğunu gösterebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 3 5 2 3 1 5 5 2 2
2 5 1 3 5 2 3 1 5 5 2 2
3 5 1 3 5 2 3 1 5 5 2 2
4 5 1 3 5 2 3 1 5 5 2 2
5 5 1 3 5 2 3 1 5 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek