Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH420 Samsun Halk Kültürü ve Gelenekleri 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Ortaöğretim 8.sınıflarda seçmeli olarak okutulan Halk Kültürü dersi öğretim programında yer alan öğrenme alanlarını Samsun ili çerçevesinde etkinlik oluşturma becerisini kazandırma ve ünite içeriklerinin kavratılmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Common Courses Department Chair

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÖRNEK, Sedat Veyis, Türk Halk Bilimi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000. SÖZEN, Metin, Gelenekten Geleceğe, Anadolu’daYaşama Kültürü, ÇEKÜL Vakfı,Creative Yayıncılık, İstanbul, 2006. Samsun İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Yayınları Samsun Valiliği Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders ile halk kültürünün kapsamı kavratılarak; küreselleşme sürecinde değişime uğrayan kültürel örüntüler içerisinde Samsun ilinin halk kültürü ve geleneklerini, halkın yaşamı algılayışını, çeşitli olay ve olgular karşısında vermiş oldukları tepki, tutum ve davranışların kültürel temeller ile sözlü gelenek, değerler sistemi ve inançlar, yiyecek, giyecek, mimari, sanat, müzik, oyun ve eğlence gibi konular bağlamında bir bütün olarak ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 2 2 4
22 Proje Hazırlama 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halkbiliminin tanımı ve halk kültürü programının tanıtılması ve programın mantığının kavratılması
2 Samsun ilinde kültür, halk, halk kültürü ve sözlü gelenek
3 Samsun ilindeki halk kültürü ve geleneklerine göre öğrenme alanlarına göre sınıf etkinlikleri oluşturma
4 Toplumsal uygulamalar
5 Sözlü anlatımlar
6 Halk bilgisi
7 Samsun halk sanatları
8 Ara sınav
9 Samsunda müzik, oyun ve eğlence gelenekleri
10 Küreselleşme, halk kültürü
11 Somut olmayan kültürel mirası korunması
12 Müze ve halkbilim müzeciliği
13 Samsun müzelerinde uygulama
14 Grup çalışması ile etkinlik oluşturma ve sunma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268226 Kültür, halk kültürü, sözlü gelenek ve Halkbilim ilişkisini kurarak bu kavramları sosyal bilimler kapsamında açıklar.
2 1268227 Halk kültüründeki değişimi küresel bağlamda yorumlar, Samsun ili halk kültürü ve geleneklerinin küresel kültür içerisindeki konumunu kavrar.
3 1268228 Samsun halk kültürü ve geleneklerine ait konuları konularını Halkbilim alanı kapsamında sıralar.
4 1268229 Samsun halk kültürü ve geleneklerine ait konuları müze eğitimi bağlamında kavrar.
5 1268230 Samsun halk kültürü ve geleneklerine ait konuları oyun, sanat, değerler ve sözlü gelenek ilişkisini kurar ve farklı seviyelerde çeşitli uygulamalar yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 4 3 1 3 1 3 3 1 1
2 5 1 4 3 1 3 1 3 3 1 1
3 5 1 4 3 1 3 1 3 3 1 1
4 5 1 4 3 1 3 1 3 3 1 1
5 5 1 4 3 1 3 1 3 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek