Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP203 BÜYÜME, GELİŞME VE DAVRANIŞ 927001 2 3 7

Dersin Amacı

Embriyonal ve fetal gelişimin, organogenezin temel özelliklerinin kavranması, yenidoğan, çocukluk ve puberte dönemlerinin yapısal ve işlevsel özelliklerinin tartışılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat AYDIN Dr. Öğr. Üyesi Aysın Pınar TÜRKMEN Doç. Dr. Özgür Korhan TUNÇEL Prof. Dr. A Tevfik SÜNTER Prof. Dr. Haydar Ali TAŞDEMİR Dr. Öğr.Üyesi Ümmet ABUR Dr. Öğr. Üyesi Arzu AĞRI Öğr. Görervlisi Dr. Tuğba DİNÇER Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül YILMAZ Doç. Dr. Leyla AKIN PROF. DR. B. MURAT YALÇIN DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜMMET ABUR PROF.DR. KORAY KARABEKİROĞLU (İNG)

Ön Koşul Dersleri

Tıp fakültesi 1. sınıf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sunum, klinik beceri eğitimleri (MDU), video gösterimi, probleme dayalı öğrenme oturumları, bağımsız öğrenme, blok sonu tartışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
5 Derse Katılım 40 1 40
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
7 Laboratuvar 8 4 32
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 20 3 60
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlam Çocuk İzlemi,Davranış Bilimlerine Giriş,Androjenler ve gonadotropinler,Organogenez I,Çocuk ve Çevre Sağlığı,Vitaminler ve Eser Elementler ,Fetal Dolaşım,Yenidoğan Fizyolojisi,Okul ve adolesan sağlığı,Östrojen ve Progesteron,Davranışın psikodinamik Temelleri,Çocukluk Dönemi Sağlık Ölçütleri,Çocuklarda Motor Gelişim ve Değerlendirilmesi,Sistemlerin Gelişimi,Sistemlerin Gelişimi,Çocukluk dönemindeki kazalar, yaralanmalar ve korunma yöntemleri
2 Fetal ve Embriyonal Gelişimi Etkileyen Faktörler,Çocukluk Çağlarında Beslenme,Nörobiyolojik Gelişim Çocukta antropometrik (baş çevresi, boy, ağırlık) ölçümü ,Palpasyon - Oskültasyon,İnspeksiyon - Perküsyon
3 Normal Puberte,Büyümeyi Etkileyen Faktörler,Yenidoğan Muayenesi,0-18 yaş Bilişsel-duygusal-sosyal gelişim,Adölosan dönemi ruhsal gelişim,Çocuk Psikiyatrisi Nasıl Öğreniriz?,Kemik Büyümesi,Adölesan görüşmesinin prensipleri,Duygularımız,Çocuklarda İlaç Kullanımı ,
4 Çocukluk Çağı Aşıları,Gonadotropinler I-II,Anne sütü,

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1338043 Yenidoğan döneminin temel fizyolojik, biyokimyasal, endokrin, anatomik özelliklerini açıklayabilecek
2 1338044 Büyüme-gelişme açısından çocukluk çağının dönemlerini tanımlayabilecek
3 1338045 Bilişsel, psikoseksüel, psikososyal gelişim kuram ve kuramcılarını açıklayabilecek
4 1338046 Ergenliğin nörobiyolojik ve psikososyal temellerini açıklayabilecek
5 1338047 Organogenezin temel özelliklerini, embriyonal ve fötal gelişimi belirleyen/etkileyen mekanizmalarıkavrayabilecek
6 1338048 Büyüme ve gelişme takibinde kullanılan fizik bakı ölçütleri üzerinden sağlam çocuğu değerlendirebilecek
7 1338049 Kemik büyüme mekanizmasını, belirleyen/etkileyen güçleri açıklayabilecek
8 1338050 Gonadal hormonlar ile ilgili ilaçların (östrojen, progestinler, androjenler, anabolizanlar) etki mekanizmalarını açıklayabilecek
9 1338051 Ülkemizde bebek ve çocukluk döneminde sık görülen sağlık sorunlarını hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan sosyal faktörleri söyleyebilecek
10 1338052 Bebek, neonatal ve postneonatal ölüm hızı ve beş yaş altı ölüm oranının önemini açıklayabilecek
11 1338053 Ergenlik dönemi morbidite ve mortalite nedenlerini açıklayabilecek
12 1338054 Çocukluk dönemindeki kazaların ve yaralanmaların nedenleri ve korunma yöntemlerini açıklayabilecek
13 1338055 0-59 ay çocuk izlemini uygun kayıt-bildirim sistemleri ile uygun sıklıkta yapabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1
2 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9
10
11
12
13
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek