Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP205 ETİK VE TIBBİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 927001 2 3 7

Dersin Amacı

Bu bloğun amacı, öğrencilere tıp etiği, hayvan ve insan araştırmaları etiği, sağlık bilimlerinde araştırma yöntemleri gibi konularda mesleklerinin gerektirdiği hedef bilgileri ve aynı zamanda bir araştırmanın başlangıcından raporlama aşamasına kadarki değerlendirme evreleri için bilgi ve beceri sahibi olacakları bilimsel araştırma planlanması, verilerin özetlenmesi, analizi, sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması hakkında temel bilgileri edinmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Leman TOMAK, Prof. Dr. Şennur DABAK, Prof.Dr. Sevgi CANBAZ, Yrd.Doç.Dr. Rahman YAVUZ, Prof. Dr. Cihad DÜNDAR, Yrd. Doç. Dr. M. Yasin SELÇUK, Doç. Dr. Murat TERZİ, Prof.Dr. Abdurrahman Aksoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Etik 1. Demirhan Erdemir, Ayşegül, “Tıp Etiğinde Esaslar (İlkeler, Haklar ve Hekim-Hasta İlişkileriBağlamında)”İstanbul Tıp Kitabevi, 2015, İstanbul 2. Demirhan Erdemir, Ayşegül, “Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda)”,Nobel Tıp Kitabevleri, 2011, İstanbul Epidemiyoloji ve Tıbbi Araştırmalar 1. Tezcan S. “Epidemiyoloji, Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi”, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, 1992. 2. Beaglehole R., Bonita R.; Çeviri: Nazan Bilgel, “Temel Epidemiyoloji”, Nobel Güneş Tıp Kitabevi, 1998, Bursa. 3. Güler Ç, Alın L. “Halk Sağlığı Temel Bilgiler”, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, 2012,Ankara. 4. Aksakoğlu G. “Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme”, Meta Basım Matbaacılık, 3. Baskı, 2013, İzmir. Biyoistatistik 1. Dersi veren öğretim üyelerinin ders notları ve sunumları 2. Sümbüloğlu Kadir, Sümbüloğlu Vildan,“Biyoistatistik”, 16. Baskı. Hatiboğlu Yayınevi, 2014. 3. Dişçi Rian,“Temel ve Klinik Biyoistatistik”, Medikal Yayıncılık, 2012, İstanbul. 4. Alpar Reha,“Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik – Güvenirlik”, Detay Yayıncılık, 4. Baskı, 2016, Ankara,ISBN 978-605-5681-87-6. 5. Özdamar, K. “Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi I-II”, Kaan Kitabevi, 1999, Eskişehir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tıp Etiği İlkesel Özellikleri Hayvan ve İnsan Araştırmaları Etiği Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Epidemiyolojinin Tanımı, Araştırma Tipleri ve Kullanım Alanları Sağlık ve Hastalığın Ölçülmesi ve Veri Kaynakları Bilimsel Araştırma Aşamaları ve Planlanması Verilerin Düzenlenmesi ve Özetlenmesi (Grafiksel Özetleme, Sayısal Özetleme) Tanımlayıcı İstatistikler Hipotezin Tanımlanması ve İstatistiksel İfadesi Hata Kavramı ve Hipotezde işlenen Hata Tanımları Testlerdeki Varsayımlar, Parametrik ve Nonparametrik Test Ayırımı Kategorik Verilerle İlgili Hipotez Testleri Sürekli Verilerle İlgili Hipotez Testleri Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 49 2 98
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 75 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Epidemiyolojinin Tanımı ve Kullanım Alanları, Veri Kaynakları, Epidemiyolojide Neden Kavramı, Tanımlayıcı Araştırmalar, Kesitsel Araştırmalar, Sağlık Düzeyi Ölçütleri, Anket Hazırlama, Bilimsel Araştırma Aşamaları, Kohort Çalışmaları, Müdahale Çalışmaları, Vaka-Kontrol Araştırmaları, Biyoistatistik Tanımı ve kullanım Alanları, Popülasyon, Örneklem çeşitleri, Değişken Tipleri ve İlgili Yöntem Seçimi, Veri Özetleme Tanımlayıcı İstatistikler; Merkezi Ölçüler-Dağılış Ölçüleri
2 Klinik Araştırma Etiği, Tıp Etiğinde Temel İlkeler, Doğru Tıp Uygulamaları, Hayvan Araştırmalarında Temel İlkeler, Hayvan Araştırmalarında Etik Yaklaşım Veri Özetleme Tanımlayıcı İstatistikler; Merkezi Ölçüler-Dağılış Ölçüleri
3 Hipotezler ve Hata tipleri, alfa ve p değeri, Kategorik veri analizleri, Oran testi, Ki_kare testi, Fisher Kesin Olasılık testi, İki bağımsız grup Karşılaştırılması (Student-t, MW-U), İki bağımlı grup Karşılaştırması (Eşli-t; Wilcoxon SSİT) Kategorik veri analizleri, Oran testi, Ki_kare testi, Fisher Kesin Olasılık testi, İki bağımsız grup Karşılaştırılması (Student-t, MW-U), İki bağımlı grup Karşılaştırması (Eşli-t; Wilcoxon SSİT)
4 Üç ve daha fazla bağımsız grup karşılaştırılması (ANOVA-Tukey vb.), Üç ve daha fazla bağımsız grup karşılaştırılması (Kruskal Wallis testi ve MW-U) Üç ve daha fazla bağımsız grup karşılaştırılması (Kruskal Wallis testi ve MW-U)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1255477 Tıp etiğinde temel ilkeleri açıklayabilmeli
2 1255478 İnsan ve hayvan araştırmalarının temel ilkelerini açıklayabilmeli
3 1255479 Epidemiyolojinin tanımını yapabilmeli, sağlık alanında yöntem bilimi olarak nerelerde kullanıldığını sayabilmeli
4 1255480 Epidemiyolojik araştırma tiplerini ve özelliklerini açıklayabilmeli
5 1255481 Bilimsel araştırmanın temel basamaklarını tanımlayabilmeli ve açıklayabilmeli
6 1255535 Sağlık düzeyi ölçütlerini tanımlayabilmeli ve sınıflayabilmeli
7 1255536 Olasılıklı ve olasılıksız örneklem yöntemlerini açıklayabilmeli
8 1255537 Sağlık alanında elde edilen verilerin düzenlenmesi ve özetlenmesini açıklayabilmeli ve yorumlayabilmeli
9 1255538 Tanımlayıcı istatistikleri bilmeli ve neden kullanıldığını açıklayabilmeli
10 1255539 İstatistikte hipotez ve ilişkili olarak hata, istatistiksel önemlilik tanımlarını yapabilmeli
11 1255540 Testlerdeki varsayımları bilmeli, parametrik ve nonparametrik test ayırımını yapabilmeli
12 1255541 Kategorik verilerle ilgili hipotez testlerinin genel prensiplerini bilmeli ve açıklayabilmeli
13 1255542 Nicel verilerle ilgili hipotez testlerinin genel prensiplerini bilmeli ve açıklayabilmeli
14 1255543 Analiz sonuçlarını yorumlayabilmeli ve raporlandırılmasını açıklayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5
2 3 3 4 5 3 4 4 4 4 3 5 5
3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4
7 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4
8 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4
10 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 4
12 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4
13 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4
14 4 5