Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP207 ZEDELENME 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Hipoksik, fiziksel ve kimyasal zedelenmede, hücre ve dokuların zedelenmeye verdikleri yanıt ile değişim sürecinin ve etkenlerinin hastalık oluşumundaki rolünün öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Filiz Karagöz, Dr. Prof. Dr. Sancar Barış Prof. Dr.Mehmet Kefeli, Doç.Dr. Yurdanur Süllü, Prof Dr. Fevziye Canbaz Tosun, Prof. Dr. Cihad Dündar, Doç. Dr. Ayşegül Akar,Dr. Öğrt. Üyesi Gökhan Arslan,Prof. Dr.Ferşat Kolbakır, Prof. Dr. Sırrı Bilge ,Dr. Öğrt. Üyesi Osman Kukula,Dr. Öğrt. Üyesi Fatih Çalışkan,Dr.Öğrt. Üyesi Sultan Çalışkan,Dr.Öğrt. Üyesi Seda Gün, Dr.Öğretim Üyesi H.Nilden Arslan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Robins Temel Patoloji; Kumar-Cotran-Robbins 2. Pathologic Basis of Disease; Kumar-Cotran-Robbins 3. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. O.Kayaalp 4. Toksikoloji, Zehirlenmelerde Tanı ve Tedavi. İ.Dökmeci 5. Goodman ve Gillman’ın Farmakoloji El kitabı , 2. Baskı, 2017 6. Basic and Clinical Pharmacology, 13th Edition Bertram G. Katzung, Anthony J. Trevor 7. The Merck manual tanı-tedavi el kitabı* M.H. Beers 8. The Merck Manual of Diagnosis and Therapy* 9. Emergency Medicine. J. Tintinelli 10. Harrison's principles of internal medicine. J. D.Wilson 11. Harrison İç Hastalıkları Prensipleri 12. Temel Radyobiyoloji Atilla Özalpan 13. Radiobiology for the radiologist Eric J. Hall 14. www.sualti.org 15. http://www.taek.gov.tr 16. www.tfd.org.tr 17. Biyofizik, Prof. Dr. Ferit Pehlivan, Pelikan Yayıncılık Ldt. Şti., Ankara 2015. 18. Biyofizik Ders Kitabı, Prof. Dr. Şefik Dursun, İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 40. Yılda 19. Intermediate Physics for Medicine and Biology, Russell K. Hobbie Bradley J. Roth 20. Physics of the Human Body, Irving Herman

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

• Hücre zedelenmesi • Hücre ve dokuların çevre değişikliklerine tepkisi • Zedelenmenin hastalık oluşumuna katkısı • Akut İntoksikasyon tedavisi ve • Çevre ve İş Sağlığı ilkeleri konularında patoloji, farmakoloji , biyofizik, fizyoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, acil tıp alanlarında eğitsel etkinlikler ( sunum ve uygulamalar) düzenlenecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
5 Derse Katılım 25 1 25
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
7 Laboratuvar 8 4 32
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
47 Laboratuvar Sınavı 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre Sağlığı İyonize Radyasyon Basınç Değişiklikleri Oksijenin Tedavide Kullanımı İlaçların Toksik Etkileri İyonize Olmayan Radyasyon Biyoelektrik Uygulamaları Fiziksel Zedelenme Tıpta Biyoelektrik Uygulamaları Tıpta Kullanılan Görüntüleme Teknikleri
2 Hipoksik Zedelenme Nekroz Apopitoz Kimyasal Zedelenme Organel Düzeyinde Adaptasyon İş Sağlığı Radyobiyoloji Radtasyondan Korunma Patoloji Uygulama
3 Patoloji Uygulama 2 MDU 1. Sütür Atma Dr. Kamil Yıldırım MDU 2. Göğüs arka-ön grafisi değerlendirme Dr. Aslı Tanrıvermiş Sayıt MDU3. Subkutan enjeksiyon yapma Dr. Bektaş Murat Yalçın MDU4 Tıbbi görüntüleme cihazları demonstrasyonu Dr. Ayşegül Akar (BİYOFİZİK ANABİLİMDALINDA YAPILACAKTIR)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1251299 • Hücre zedelenmesi mekanizmalarını açıklar
2 1251300 • Hücre ve dokuların çevre değişikliklerine verdikleri tepkileri kavrar
3 1251301 • Zedelenmenin hastalık oluşumuna katkısını açıklar
4 1251302 • Hücre ve dokularda fiziksel ve kimyasal etkenlerin oluşturduğu hasar mekanizmalarını tanımlar
5 1254020 • Akut İntoksikasyon ve tedavisini tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1
2 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek