Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP209 BİYOLOJİK ETMENLER 927001 2 3 7

Dersin Amacı

Enfeksiyona neden olan mikroorganizmaların neler olduğunun bilinmesi, bunların hastalık yapma mekanizmalarının ve özelliklerinin bilinmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Asuman Birinci, Doç. Dr. Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Dr. Öğrt. Üyesi Kemal Bilgin, Dr. Öğrt. Üyesi Demet Gür Vural, Prof. Dr. Mehmet Kefeli,Doç. Dr. Sırrı Bilge.

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tıbbi Mikrobiyoloji. Edi: Murray, Rosenthal, Pfaller. Çev. Edi. Dürdal Us, Ahmet Başustaoğlu. Pelikan Kitabevi, 2016. 2. Klinik Mikrobiyoloji. Edi: Murray, Baron, Jorgensen, Landry, Pfaller. Çev. Edi: Ahmet Başustaoğlu. 9. Baskı. Atlas Kitabevi, 2009. 3.Tıbbi Mikrobiyoloji. Edi: Jawetz, Melnick, Adelberg. Çev. Edi. Ömer Şadi Yenen. Nobel Kitabevi. 2014. 4. Murray, Rosenthal, Pfaller’s Medical Microbiology. 8th Edi, Elsevier. 2016. 5. Jawetz, Melnick, Adelberg’s Medical Microbiology. 26th Edi.McGraw &Hill.2013. 6. Bailey&Scott’s Diagnostic Microbiology. 13 th Edi. Elsevier, 2014. 7. Koneman’s color Atlas& Textbook Diagnostic Microbiology. 7th edi. Wolter Kluver.2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

-Enfeksiyona neden olan etkenler -Bakterilerin genel özellkileri -Virüslerin genel özellikleri -Mantarların genel özellikleri -Parazitlerin genel özellikleri -Antimikrobiyaller -

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 90 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 130 130
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 48 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 -Enfeksiyon hastalıkları etkenleri -Mikrobiyolojik tanı yöntemleri -Etken konak etkileşimi -Bakterilerin genel özellikleri -Virusların Genel Özellikleri -Mantarların genel özellikleri ve Mantarların tanı yöntemleri - -Boyalı ve boyasız mikroskopik inceleme
2 -.DNA virüsleri -RNA virüsleri -Virüsler nereye ve nasıl tutunurlar ve nasıl replike olurlar -Viral Patogenez -Yüzeyel ve Yüzeysel Mikozlar -Viral pathogensis üretilen Gram negatif basiller -Neisseriae-Haemophilus -Aerobik Gram pozitif basiller -Antibakteriyal İlaçların Etki Mekanizmaları -Spiroketler -Mycoplasma ve Ureaplasma türleri ve Riketsiyalar -Anaerop bakteriler ve özellikleri -Diğer gram negatif basiller -Nonfermentatif Gram negatif basiller -Subkutan Mikozlar -Parazitlik kavramı, Parazitlerin genel özellikleri -Parazitlerin patojen etkileri ve hasar oluşturma mekanizmaları -Antibakteriyellere karşı direnç yok yok
3 -Fırsatçı mikozlar -Sistemik Mikozlar -Prionlar -Fermentatif Gram negatif basiller Yok -Bakterilerin Üretilmesi Tanımlanması ve Antibiyotik duyarlılık Testleri -Mikrobiyolojik Ajanların Doku Hasarları
4 -Sterilizasyon ve dezenfeksiyon -Mantarların genel özellikleri -Parazitlerin genel özellikleri
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304111 Enfeksiyona neden olan etkenlerin bilinmesi
2 1304113 Bakterilerin genel özelliklerinin bilinmesi
3 1304119 virüslerin genel özelliklerinin bilinmesi
4 1304120 Mantarların genel özelliklerinin bilinmesi
5 1304135 Antimikrobiyallerin etki mekanizmasının bilinmesi
6 1304332 parazitlerin etki mekanizmasının bilinmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5
5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek