Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP213 SAVUNMA 927001 2 3 7

Dersin Amacı

Bağışıklık sistemi, bileşenleri , ilişkili hastalıkların mekanizmaları, hastalıklaın tedavilerinde kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, enflamasyon, oluşum mekanizmaları,sistemik etkileri,hasar ve onarım mekanizmaları, antienflamatuvar ilaçlar, etki mekanizmaları hakkında bilgi, batın , kalp öykü ve fizik muayenesi ayakta direkt batın grafisinde normal yapıları değerlendirebilme bilgi ve becerisi edinilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. BELMA DURUPINAR YRD.DOÇ.DR. SEDA GÜN YRD.DOÇ.DR.AYSIN PINAR TÜRKMEN (İNG) BLOK KURUL ÜYELERİ PROF.DR.ÖZLEM AYDOĞ PROF. DR. OĞUZ AYDIN PROF.DR.ERDAL AĞAR PROF. DR. LEVENT YILDIZ DOÇ. DR. ESRA TANYEL PROF. DR. AHMET UZUN PROF. DR. FADIL ÖZTÜRK DOÇ.DR.YASEMİN ULUS DOÇ.DR.ENGİN KELKİTLİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Tıbbi Fizyoloji, Guyton & Hall. Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Hayrünisa Çavuşoğlu, Prof. Dr. Berrak Yeğen 2- Tıbbi Fizyolojisi Ganong’un. Çeviri Editörü: Hakkı Gökbel. 3- Akılcı Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Ed. O.Kayaalp, 33,baskı, 2012 4- Robins Temel Patoloji. Nobel Tıp Kitabevi, 2008 5- Temel cerrahi, İskender Sayek., 4. bsk. Ankara : Güneş Kitabevi, 2013 6- Principles of surgery, Seymour I.Schwartz, 9th ed. – New York : McGraw-Hill,2010 7- Temel histoloji: text & atlas, by Junqueira, L.Carlos; Carneiro, Jose; Solakoğlu, Seyhun; Aytekin, Yener; Nobel Tıp Kitabevleri,2009-İstanbul 8- Histoloji ve hücre biyolojisi: patolojiye giriş: by Kierszenbaum, Abraham L and Demir, Ramazan, Palme Yayıncılık; 2006-Ankara 9- Pediyatri, Olcay Neyzi, Nobel Tıp Kitapevleri, 2010 10- Klinik Uygulamada Hematoloji, Güneş Tıp Kitabevi, 2012 11- Manual of Pediatric Hematology and Oncology, , Philip Lanzkowsky, Fifth Edition,2011 12- Temel İmmunoloji. Abbas A.K, Lichtman A.H. Çev. Editörleri: Camcıoğlu Y, Deniz G. İstanbul Medikal Yayıncılık. 2015. 13- Immunology. Male D, Brostoff J, Roth D.B, Roit I. Mosby 2006 14- İmmunoloji. Yedinci baskıdan çeviri. Male D, Brostoff J, Roth DB, Roitt I. Çev. Ed. Turgut İmir. Palme Yayıncılık. 2008. 15- Temel mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi . Hakkı Bilgehan 16- Tıbbi Mikrobiyoloji. Jawetz, Melnick ve Adelberg. Çev Ed. Osman Şadi Yenen. Nobel Tıp Kitapevleri, 2010 17-İmmunoloji . Kaya Kılıçturgay. Nobel&Güneş Kitabevi 2003 18-Immunology. Kuby J. 19- Tıbbi Farmakoloji. S Oğuz Kayaalp. Hacettepe TAŞ Kitabevi 2004 20- Basic and Clinical Pharmacology. BG Katzung. Lange Medical Books 2001 21- Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics. McGraw-Hill 2001 22- Harrison’s Principles of Internal Medicine. E Braunwalt 2001 McGraw-Hill 23- Nelson Text Book of Pediatrics 24. Fonksiyonel Anatomi: Baş-Boyun ve İç Organlar; Editörler: Bedia Sancak, Meseret Cumhur Metu Press yayınları 25. Tıp Fakültesi Öğrencileri için Klinik Anatomi Çeviri Editörü: Mehmet Yıldırım Nobel ve Yüce Yayınları 26. Anatomi Kaplan Arıncı, Alaattin Elhan Güneş Kitabevi 27. Sobatta Atlası Tercüme Editörü: Kaplan Arıncı 28. Netter’in Anatomi Atlası Tercüme Editörü: Meserret Cumhur İmmunoloji linkleri http://www.whfreeman.com/kuby/con_index.htm?99anm www.bio.davidson.edu/courses/Immunology/bio307.html http://tutor.lscf.ucsb.edu/instdev/sears/immunology/ http://www.nature.com/nri/info/info_links.html http://www.cehs.siu.edu/fix/medmicro/genimm.htm http://elispot.tripod.com/defs/immunology.html http://www.keratin.com/am/amindex.shtml http://campus.fortunecity.com/mason/261/donem2/donemii.htm Anatomi İnternet Kaynakları http://www.acm.uiuc.edu/sigbio/project/updated-lymphatic/lymph1.html Bu bağlantı oldukça güzel resimlerle lenfatik sistemi anlatmaktadır. http://www.bartleby.com/107/175.html Temel Anatomi eserlerinden Gray's Anatomy'nin lenfatik sistem bölümüdür http://www-micro.msb.le.ac.uk/MBChB/2b.html "The Anatomy of the Immune System" başlığı altında lenf sistemi şematik çizimler yardımı ile anlatılmaktadır. http://www.vh.org/adult/provider/anatomy/MicroscopicAnatomy/Section09/Section09.html Virtual Hospital adlı sitenin alt uzantısı olan bu bağlantıda lenfatik sistemin mikroskopik anatomisi gerçek histolojik preparatlar kullanılarak anlatılmaktadır. http://www.medicalengineer.co.uk/The+Lymphatic+System.phpResimlerle lenfatik sistemi anlatmaktadır. http://catalog.nucleusinc.com/generateexhibit.php?ID=2615&ExhibitKeywordsRaw=&TL=16353&A=2 Lenfatik sistem ile ilgili atlas resimleri yer almaktadır. http://users.pandora.be/educypedia/education/immunesystem.htmİmmun sistem ile ilgili bağlantıları içeren bir sayfa

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İmmun sistem, Enflamasyon, Otoimmunite, Aşırı duyarlılık, Self tolerans, Transplantasyon, Ağrı, Yara iyileşmesi ve onarım

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 149 1 149
6 Uygulama/Pratik 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Immun sistemin ozellikleri Immun sistemin histolojisi Histoloji
2 Immun sistemin histolojisi Enflamasyon (akut/kronik) MDU
3 Dogal bagisiklik Adabtif bagisiklik Humoral immunite Hucresel immunite Immunoglobulinler Kompleman Enflamasyonda agri Akut enflamasyon Enflamasyonun sistemik etkileri Otoimmunite
4 Dogumsal ve edinsel immun yetmezlik Vaskulit Bagisiklik ve bagisiklama Antienflamatuar analjezikler Transplantasyon (solid organ/kemik iliği)
5 Immun sisteme etkili ilaçlar Kronik enflamasyon Onarim ve yara iyileşmesi Vaskulit Patoloji, Panel
6 Blok sonu tartışma
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1255766 Enflamasyonu sınıflar,oluşum mekanizmalarını ve sistemik etkilerini açıklar
2 1255767 Antienflamatuvar ilaçları sınıflar veetki mekanizmalarını açıklar
3 1255768 Bağışıklık sistemini ve bileşenlerini tanımlar
4 1255769 Bağışık yanıt ve ile ilişkili hastalıkların mekanizmalarını, tedavilerinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını açıklar.
5 1255770 Hasar ve onarım mekanizmalarını açıklar.
6 1255771 Batın öyküsü alır, fizik muayene yapar
7 1255772 Kalp öyküsü alır, fizik muayaene yapar
8 1255773 Ayakta direkt batın grafisinde normal yapıları değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4
2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4
7 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4
8 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek