Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TPS207 İŞİTME ENGELLİLERLE İLETİŞİM VE TÜRK İŞARET DİLİ 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu programla işitme engelli bireylerin sağlık alanında iletişimini geliştirmeye yönelik kazanımlar elde edilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilere kültürel/linguistik yetkinlik kazanmaları için fırsat tanımak nihai hedef olarak belirlenmiştir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Figen BAŞAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

• Engellilik kavramını tanımlamak, farklı engellilik türlerini fark edebilmek • Odyolojik tanı-tedavi-birincil koruma konusunda anlayış kazanmak • İşitme engelli bireylerle iletişim/görüşme becerilerini geliştirebilmek • Farklı engelli grupları hakkında anlayış kazanabilmek • İşitme engelli bireylerle işaret dilini kullanarak iletişim kurabilmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 20 1
5 Derse Katılım 1 20 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
14 Gözlem 1 10 1
16 Alan Gezisi 1 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşaret Dili Eğitimi Deneyim Paylaşımı Oturumu İşaret dili beceri eğitimi
2 İşitme engelli bireylerde odyolojik tanı & İşitme Rehabilitasyonu İşitmenin korunması İşitme engelli bireylerle iletişim/görüşme yöntemleri Birinci basamakta işitme kayıplarının değerlendirilmesi İşitme engelli bireylere yönelik etik davranış Alan gezisi İşaret dili beceri eğitimi İEİ-TİDOdyolojik Tanı.ppt
İEİ-TİDİşitme cihazları implantlar.pptx
3 Festival hazırlık ve sunum

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311762 • İşitme engelli kültürü hakkında farkındalık kazanabilmeli
2 1311769 • İşitme engelli bireylerin sağlık hizmeti alma sürecinde yaşadıkları sorunları fark edebilmeli
3 1311772 • İşitme engellilerle sağlık hizmeti sürecinde kullanılması mümkün olan iletişim stratejilerini tanımlayabilmeli, hasta hekim görüşmesinde kullanabilmeli
4 1311775 • İşitme kaybı tespit ve tanı yöntemlerini söyleyebilmeli
5 1311778 • İşaret dilinde harfleri gösterebilmeli, harflerin yazımında el ve parmak şekillerini kullanabilmeli
6 1311787 • Tıbbi belirtiler, bulgular, tanı, hastalık, tedaviye ilişkin kavramları kullanabilmeli
7 1311798 • Türk İşaret Dili ile hasta-hekim görüşmesi yapabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek